„Тал Проект“ ЕООД

Фирма: „Тал Проект“ ЕООД

Управител: арх. Борислав Кръстев

Адрес:
ул. „Зорница“ № 11
гр. Елин Пелин 2100
общ. Елин Пелин
тел.: +359 887 105 863
е-mail: talproject@abv.bg;
www.talproject.com

Кратко представяне на бизнеса:
Тал Проект е проектантско дружество, обхващащо широкия спектър от сградно, интериорно и градоустройствено проектиране. Основано е през 2014 година като обединение на екип с дългогодишна практика и множество съвместни проекти. Работата ни е насочена предимно към жилищния сектор, но в последните години реализирахме значителни проекти за обществени и промишлени сгради и съоръжения. Най-удовлетворяващите резултати за инвеститорите и нас самите се получават, когато се заемем с даден проект от стадий градоустройство и го реализираме до най-дребните детайли.

 

Нагоре