„УНИВЕГ България“ ЕООД

Фирма: "УНИВЕГ България" ЕООД

Изпълнителен директор: Паскал ван де Луйстер  

Адрес:

п.к. 2139
община Елин Пелин, обл.Софийска
тел.: +359 2/90 26 700

info@univeg.bg

www.univeg.bg

Кратко представяне на бизнеса:

УНИВЕГ България е основана през май 2006 г., като част от разширяването на УНИВЕГ Групата в Източна Европа.

УНИВЕГ България предлага различни услуги – от разпределение до дългосрочно съхранение на хранителни продукти, като осигурява оптимална логистика  и доставки до широка база от клиенти: от търговци на дребно до заведения за бързо хранене.

УНИВЕГ България предлага ежедневни „температурно-контролирани“ транспортни маршрути от своята логистична платформа край София до над 300 пункта за доставки в цялата страна.

От март 2011 г. УНИВЕГ България оперира в специализиран температурно контролиран логистичен център, предназначен за крос-док и складови операции на пресни и замразени продукти. УНИВЕГ осигурява прием, количествен контрол, комисиониране, етикетиране, заскладяване, управление на амбалаж и транспорт. Сградата с обща площ 8 000 кв. м и 25 товарни рампи е разделена на 4 секции с различни температурни зони, започващи от –25 градуса по Целзий до +18 градуса по Целзий.

УНИВЕГ България е сертифицирана съгласно стандарта IFS Logistics.

Нагоре