Бойко Савов

06.03.2016 г.

Интервю с Бойко Савов, общински съветник от групата на „Роден край – Възраждането“

1) Г-н Савов, Вие сте общински съветник за мандат 2015-2019 година и лидер на групата на коалиция „Роден край - Възраждането” в Общински съвет – Елин Пелин. Какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате, в дейността на ОбС до момента?

Предизвикателство е да премахнем старите стереотипи за формиране на мнозинство. Всеки казус да се решава на базата на солидни аргументи и професионална обосновка. Трябва да убедим нашите избиратели , че работим за обществените интереси изключително честно открито.

2) Какъв ще бъде фокусът на работата Ви в близките два-три месеца?

През следващите 2-3 месеца трябва:

1. Да имаме добър изпълним бюджет.

2. Да има нова по-ефективна структура на Общината. Това значи с по-малко хора повече свършена работа.

3. Да има напредък по реализирането на европроектите.

4. Да положим усилия за внедряване на Е-управление на Общината.

3) Каква е оценката Ви за взаимодействието с управленския екип на Общината на база на изминалите 3 месеца? Какво е Вашето виждане за подобряване на съвместната работа?

Не искам да давам оценки. Знете, че винаги може да се желае повече. Моето виждане е, че просто трябва да се работи здраво. Това значи поставяне на конкретни задачи, срокове на изпълнение, отговорници и непрекъснат контрол на всичко това. Елементарно, но не лесно.

Нагоре