Читалища

Народното читалище е пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. В основата на авторитета на читалищата е дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес, с културата и благотворителността. През своята 150-годишна история уникалното българско читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието и признанието на хората.

Читалищата на територията на община Елин Пелин са 16:

НЧ "Елин Пелин 1896" - гр. Елин Пелин, НЧ "Светлина 1975" - с. Гара Елин Пелин, НЧ "Иван Вазов" - с. Нови хан, НЧ "Просвета 1922" - с. Равно поле, НЧ "Безсмъртие" - с. Лесново, НЧ "Стоян Богданлийски 1931" - с. Габра, НЧ "Отец Паисий" - с. Мусачево, НЧ "Възраждане 1911" - с. Доганово, НЧ "Иван Вазов - 1919" - с. Столник, НЧ "Елин Пелин 1929" - с. Елешница", НЧ "Просвета - 1908" - с. Голема Раковица, НЧ "Отец Паисий" - с. Петково, НЧ "Надежда - 1928" - с. Огняново, НЧ "Г.С. Раковски" - с. Григорево, НЧ "Васил Левски 1928" - с. Григорево, НЧ "Христо Ботев" - с. Богданлия.

В община Елин Пелин функционират читалищни библиотеки в 14 селища. Най-старата е в гр. Елин Пелин, създадена заедно с читалището през 1896 г. Първоначалният фонд наброявал едва няколко десетки книги. Днес градската читалищна библиотека е най-голямата и е методически център за останалите в района. Тя е една от първите читалищни библиотеки в страната, която въвежда компютърна обработка в своята работа. Годишно работи с около 1300 читатели, като им предоставя около 42 000 тома библиотечни документи. Библиотечният фонд е 70 874 тома книги, периодика, аудио-визуални материали и графика, нотни издания и др.

Интернет каталог на Общинска библиотека -Елин Пелин

Общият библиотечен фонд на всички читалищни библиотеки в община Елин Пелин обхваща 243 215 регистрационни единици. Средно годишно библиотеките регистрират около:
90 000 заети библиотечни документи, 3800 читатели, 50 000 посещения 
 
Функциониращи читалищни библиотеки на територията на общината:
 
Град Елин Пелин
Село Гара Елин Пелин
Село Нови Хан
Село Равно поле
Село Лесново
Село Габра
Село Мусачево
Село Доганово
Село Столник
Село Елешница
Село Голема Раковица
Село Петково
Село Григорево
Село Чурек
Село Огняново

 • 10-08-2016 - НЧ "Елин Пелин 1896", гр. Елин Пелин
 • 10-08-2016 - НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин
 • 10-08-2016 - НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 • 10-08-2016 - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 • 10-08-2016 - НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 • 10-08-2016 - НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 • 10-08-2016 - НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 • 10-08-2016 - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 • 10-08-2016 - НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 • 10-08-2016 - НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 • 10-08-2016 - НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 • 10-08-2016 - НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 • 10-08-2016 - НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 • 10-08-2016 - НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 • 10-08-2016 - НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 • 10-08-2016 - НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 • Нагоре