Дежурни телефони

Телефоните, на които можете да подавате денонощно сигнали са 0725/60210 и 089 344 1409. Тези номера са активни 24 часа, 365 дни в годината

Нагоре