Характеристика

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛИН ПЕЛИН

Мандат 2015-2019 год.

Председател на Общинския съвет – Николай Иванов Плещов

Състои се от 21 съветника

ПП „ГЕРБ“

 1. ВЯРА СТЕФАНОВА ВУЧКОВА
 2. ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ КРУМОВ                                                                       
 3. БОРИСЛАВ АНТОНОВ ТОНЕВ
 4. СТЕФАН ПЕТРОВ СТОИЛОВ
 5. ТОДОР ВИОЛЕТОВ ВЕЛИЧКОВ
 6. БЛАГОЙ АНГЕЛКОВ БЛАГОЕВ
 7. ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЦВЕТАНОВ

 

КОАЛИЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – БСП, АТАКА, НОВА ЗОРА 

 1. ВАЛЕРИ НИКОЛОВ БРЪНЗЕЛОВ
 2. ЕМИЛ СТОЯНОВ ПЕТРОВ                                                                      
 3. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
 4. ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА СТОИЧКОВА-ДИМИТРОВА

 

„ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“

 1. БОГОМИЛ ЕМИЛОВ БРАНКОВ
 2. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЛЕЩОВ                                                             
 3. ИВАЙЛО ИЛИЕВ ШЕНТОВ
 4. ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

 

„ГРАЖДАНСКИ БЛОК ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“

 1. ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ КОСТОВ
 2. БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА                                                     
 3. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ

 

„РОДЕН КРАЙ - ВЪЗРАЖДАНЕТО“

 1. БОЙКО ИЛИЕВ САВОВ                                                                           
 2. СТЕФАН ГРИГОРОВ НИКОЛОВ

 

Местна коалиция „НОВО НАЧАЛО“

 1. ЛЮБОМИР НИКОЛОВ НИКОВ

Нагоре