Инфо проекти

  • 31-03-2016 - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
  • 12-02-2010 - График на комисиите за месец Юли

  • 2008

  • 26-05-2008 - Отдел "Анализи и подготовка на проекти за финансиране от предприсъединителните фондове"

  • Нагоре