Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин

Интервю с доц. Ивайло Симеонов – кмет на Община Елин Пелин по повод Международния ден на младежта, 12 август

12 август е обявен за международен ден на младежта. Целта на този ден е да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на обществото. За пъри път той се отбелязва в България през 2007 година.

Доц. Симеонов, във Вашата автобиография има много научни титли, откъде черпихте мотивация през годините, за да постигнете всичко това?

В академичната ми кариера винаги ме е движело осъзнаването на факта, че знанието е сила и че само чрез него и чрез качествено образование може да се постигне успех.

Младите хора са бъдещето на България. Kак според Вас могат да бъдат стимулирани да останат в родината си и да бъдат удволетворени от професионалата си дейност?

Има много талантливи, будни, интелигентни момичета и момчета, които могат да постигнат и постигат много. Ние трябва да намерим начините, по които да ги насърчим да се развиват и да го правят в България. Трябва да се инвестира в децата и младите хора – в тяхното обучение, образование, квалификация, а постиженията им да получават адекватна оценка. Връзката на образованието ни с практиката е много важна. Ако я има, това дава увереност и самочуствие на младите хора.

Мисля, че това, което може да ги мотивира да останат в България и да разгърнат потенциала и уменията си тук, е ускорен икономически растеж, базиран на високите технологии, който би довел до по-високи доходи и адекватни социални плащания. Младите хора имат високотехнологични умения и трябва да им дадем поле за изява тук. Насърчаването на инвестициите в научноизследователска дейност, данъчните стимули за млади предприемачи, развитието и прилагането на нови продукти, услуги, технологии, маркетингови методи и пр. ще повиши дела на бързо развиващите се иновативни фирми – а именно те са средата за развитие и професионална изява на успешни млади хора. Нещата са комплексни. Друг аспект на проблема са социалната и образователна система, инфраструктурата, които също трябва да са на ниво, за да избере един млад човек да се развива в България, да създаде семейство и да отглежда децата си тук.

Г-н Николай Плещов е най-младият председател на общински съвет в страната, а е едва на 23 години. Наблюдава ли се тенденция все повече млади хора да работят в общинската администрация и да допринасят за благото на нашата община?

Да, такава тенденция има. Млади хора заемат ключови позиции и позиции на експерти в Общината. За мен е много важна и приемствеността. Младият човек носи енергията и устрема, носи новите идеи и познания, но за да бъде работата успешна, той трябва да се опре на опита и да извлече най-ценното от него.

От началото на следващата учебна година в професионалната гимназия  по керамика в с. Гара Елин Пелин ще бъде открита паралека с изучаване на компютърни технологии. Това какви перспективи за развитие би дало на младежите, които ще изберат новата паралелка?

За учебната 2016/2017 година в ПГ по керамика се открива паралелка „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“ след седми и осми клас. Общинското ръководство е убедено, че, за да се запази да се възроди учебното заведение, съвместно с ръководството и учителите от гимназията трябва да бъде дадена нова насока за развитието му, която да привлече в него млади хора. Идеята е учебната програма да бъде ориентирана към подготовка на специалисти за IT сектора. Това ще стимулира учениците да останат в общината вместо да пътуват, за да изучават търсените от тях специалности в други учебни заведения. Освен това, с такава стъпка ще можем да осигурим кадри за бизнеса, което от своя страна е предпоставка за привличане на инвестиции в района.

Какво ще пожелаете на младите хора в нашата община? Кои са ключовите качества, за да бъдат успешни?

Докато светът се променя с шеметна скорост, младите хора се оказват безценни партньори, които могат да помогнат за вземането на смислени решения. Пожелавам им да имат смелостта да говорят, да търсят трибуната и формите за това, а лидерите на всяко едно ниво да бъдат отворени да се вслушват в гласа им.

За да бъдат успешни младите хора трябва да бъдат непрестанно търсещи, да бъдат жадни за знание, да бъдат изследователи и да имат смелостта да експериментират.

Друго нещо, което аз считам за изключително важно и се радвам, че в община Елин Пелин го виждам живо и силно – това е запазването на българския дух. В този контекст пожелавам на младите да познават и съхраняват традициите и историята си, да се опират на българските ценности и да не губят идентичността си в този глобален модерен свят.

Нагоре