инж. Богомил Бранков

23.02.2016 г.

Интервю с инж. Богомил Бранков, общински съветник от групата на коалиция „ВМРО – Нова България”

Г-н Бранков, Вие сте общински съветник за мандат 2015-2019 година и лидер на групата на коалиция „ВМРО - Нова Бълария” в Общински съвет – Елин Пелин. Какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате, в дейността на ОбС до момента?

Предизвикателство за нас, като част от спечелилата изборите коалиция „ВМРО-Нова България”, е да направим всичко възможно общинските съветници да загърбят партийните пристрастия и да се водят от собствените си ценности и разбирания като хора. Още със самото ни влизане в Общински съвет – Елин Пелин, ние взехме своето решение да работим независимо от политическата си принадлежност. Гледаме на Общинския съвет като на личности, като на хора, с които да работим заедно в интерес на гражданите на общината. До този момент това не се получава. Опитваме се да търсим баланс между всички хора, между всички гледни точки и на тази основа да си сътрудничим в полза на общината и нейните граждани.

Какъв ще бъде фокусът на работата Ви в близките два-три месеца?

Фокусирали сме се върху това да върнем доверието на хората в Общинския съвет като институция. Искаме всички общински съветници да работят така, че да се вижда, че те не са там, за да се възползват от положението си и да преследват лични цели, а за да постигат обществени цели. Това е предпоставката за добра работа - преди да започне същинската работа, трябва да го има това разбиране у всеки един от нас, които сме избрани от хората за общински съветници. Общинският съвет трябва да покаже ново лице. Затова се борихме Николай Плещов – един млад, абсолютно честен и безкористен човек, да бъде председател на ОбС. Той е символ на новата власт, на промяната, която обещахме и която искаме да направм за общината. Искаме думи като „морал”, „чест”, „родолюбие” да не са просто клишета в този общински съвет, а да ги превърнем в действащи ценности!

Каква е оценката Ви за взаимодействието с управленския екип на Общината на база на изминалите 3 месеца? Какво е Вашето виждане за подобряване на съвместната работа?

Считам, че управленският екип на Общината е много добре подбран. Това са млади хора, всеки със своите уникални качества. Всички успяват да навлязат в работата изключително бързо. Заедно, цялата общинска администрация и Общинския съвет трябва да гледаме в една посока. Само така ще осигурим по-добри дни за община Елин Пелин.

Нагоре