инж. Георги Костов

23.02.2016 г.

Интервю с инж. Георги Костов, общински съветник от групата на „Граждански блок за община Елин Пелин”

Г-н Костов, Вие сте общински съветник за мандат 2015-2019 година и лидер на групата на „Граждански блок за община Елин Пелин” в Общински съвет – Елин Пелин. Какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате, в дейността на ОбС до момента?

За мен това не е първи мандат като общински съветник. Предизвикателствата в работата принципно са едни и същи. Много от проблемните моменти намериха решение, но се появяват непрекъснато нови предизвикателства и Общинският съвет трябва да откликва мигновено. В новия мандат търсим положително развитие в няколко посоки: комуникация между общинските съветници, комуникация между отделните политически групи, представени в ОбС, и най-важното – комуникация Общински съвет – кмет. Тези три месеца бяха важни, за да поставим основите. Не се познавахме като хора, като характери, имаше нужда от напасване. Наложи се в хода на работата да търсим пресечните точки, за да изпълняваме основните си задължения, вменени според Закона за местното самоуправление и местната администрация, и за да работим за благото на нашите съграждани.

На местните избори през октомври 2015 г. хората се произнесоха и направиха своя избор. Като кмет на общината, доц. Симеонов носи отговорностите, които касаят изпълнителната власт. Общинските съветници са отговорни за местното „законодателство” и за провеждането на всички политики. В името на това да се работи за гражданите и за развитието на общината се налага да се правят политически компромиси и всеки да извърви своя път.

Какъв ще бъде фокусът на работата Ви в близките два-три месеца?

Преди изборите, когато създадохме „Граждански блок за община Елин Пелин”, установихме правила и принципи и изведохме твърди постулати. Те послужиха за жалони за създаване на управленска програма, която предложихме на гражданите. След избирането на доц. Симеонов за кмет, намерихме много общи неща между нашата програма и тази на кмета: прозрачност, мерки за предотвратяване на корупционните практики, внедряване на нови иновативни идеи в управлението, желание и мотивация за работа. Там, където програмите ни съвпадат, ще оказваме активно съдействие и ще работим за осъществяването на заложените приоритети.

Нашата група се е фокусирала върху социалната дейност. Ще предложим набор от идеи и правила в тази сфера. Голяма част от съгражданите ни живеят под прага на бедността, има много самотни възрастни хора, деца и възрастни с увреждания, както и други групи в неравностойно положение. Тези хора заслужават особено внимание и подкрепа, заради което поставяме фокус върху разработването на мерки, свързани с подобряването на тяхното положение. Рабира се, ще работим и по всички останали политики. Например, подкрепяме изцяло подхода на кмета за отваряне към бизнеса и привличане на инвестиции и ще застанем зад него в това отношение.

Каква е оценката Ви за взаимодействието с управленския екип на Общината на база на изминалите 3 месеца? Какво е Вашето виждане за подобряване на съвместната работа?

Отношенията в една организация непрекъснато се развиват, особено в Общината те са много динамични. Нужен ни бе период на напасване с управленския екип, за да го има търсеното взаимодействие. През тези три месеца се опознахме и мисля, че като хора, загрижени за развитието на община Елин Пелин, ще намираме пресечните точки и ще правим разумни компромиси за постигане на целите. Може би ни трябва още малко време, за да се изгладят нещата. Убеден съм в това, че трябва да се излезе от рамките на партийната политика и да се работи за хората. Защото затова сме тук.

Нагоре