Новини

 • 31-01-2017 - ПОКАНА: Публични обсъждания на стратегията за местно развитие на МИГ Елин Пелин - Горна Малина
 • 31-01-2017 - ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Община Елин Пелин Дейности финансирани с местни приходи, дейност: „Други дейности по икономиката“, с място на работа: Община Елин Пелин, кметство село Голема Раковица, Длъжност: Технически сътрудник в кметство село Голема Раковица;
 • 31-01-2017 - Първият футболен ден на общинските ученически спортни игри
 • 30-01-2017 - ПРЕДСТОЯЩО: Церемония по награждаване на
 • 29-01-2017 - Тенис на маса в третия ден на общинските ученически игри за 2016/2017 учебна година
 • 27-01-2017 - Изявление на кмета на Община Елин Пелин – доц. Ивайло Симеонов, във връзка с проведено на 27.01.2017 г. заседание на ОИК Елин Пелин
 • 27-01-2017 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 30.01 – 03.02.2017 г.
 • 26-01-2017 - Ден на здравословното хранене по проект „HealthEDU" в ДГ „Слънце“, с. Гара Елин Пелин
 • 26-01-2017 - Договор за сметосъбиране и сметоизвозване
 • 26-01-2017 - Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "ПБЗН"
 • 26-01-2017 - Свободни позиции в новооткриващия се магазин "Фантастико" в гр. Елин Пелин
 • 26-01-2017 - Наградени бяха първенците в класацията „Спортист на годината 2016“ на община Елин Пелин
 • 25-01-2017 - Втори ден на общинските Ученически игри за учебната 2016/2017 г. - волейбол
 • 25-01-2017 - Ден на работодателя: Среща с представителите на ВАН ХОЛДИНГ на 03.02.2017 г.
 • 25-01-2017 - Общинското ръководство внася за гласуване в ОбС Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете на територията на община Елин Пелин
 • 25-01-2017 - Такса „битови отпадъци“ през 2017 година
 • 25-01-2017 - Променените такси в детските градини на територията на община Елин Пелин от 01.01.2017 г.
 • 24-01-2017 - Първи ден на общинските Ученически игри за учебната 2016/2017 г.
 • 23-01-2017 - Проект за изменение на на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.
 • 23-01-2017 - Обявление за заповед № ТС-33/ 18.01.2017 г. на Кмета на Община Елин Пелин
 • 23-01-2017 - Съобщение в "Държавен вестник " бр.7/ 2017г за изработени парцеларни планове за: транспортен достъп до ПИ № 051069 в землището на гр.Елин Пелин; електроснабдяване и водоснабдяване на имоти №№ 007035, 007036 и 007038 в землището на с.Нови хан; пътна връзка, присъединителни проводи и ново приемно здание на нова жп гара Равно поле в землището на с.Равно поле
 • 23-01-2017 - График за провеждане на ученически спортни игри в община Елин Пелин за учебната 2016/2017 год.
 • 23-01-2017 - ДБТ Ихтиман обявява свободни работни позиции към 23.01.2017 г.
 • 22-01-2017 - Отбелязване на празника Бабинден в гр. Елин Пелин
 • 20-01-2017 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 23 – 27 януари 2017г.
 • 18-01-2017 - Информация за пътната обстановка
 • 18-01-2017 - Резултати от гласуването за „ЛЮБИМЕЦ НА ПУБЛИКАТА“ в класацията „Спортист на годината“ на община Елин Пелин за 2016 година
 • 16-01-2017 - "Уведомление на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел” в ПИ 044298, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин"
 • 14-01-2017 - Празникът „Джамал 2017“ в с. Равно поле донесе много настроение на участници и зрители
 • 13-01-2017 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 16 - 20.01.2017 г.
 • 12-01-2017 - ОБЯВА на пресцентър на Агенция по заетостта
 • 11-01-2017 - Обявление за набиране на кандидати в общинска администрация Елин Пелин
 • 11-01-2017 - ПОКАНА: Зимен празник 2017 г. в местността "Горно равнище" над с. Нови хан
 • 10-01-2017 - В с. Габра посрещнаха кукерите в домовете си на Ивановден
 • 10-01-2017 - Уведомление на основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за изграждане на обект: “Вилна сграда” в ПИ 016031, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин., Софийска област
 • 10-01-2017 - ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОД.
 • 10-01-2017 - Предстои награждаване на „Спортист на годината“ на община Елин Пелин за 2016 година
 • 10-01-2017 - Заседание на общинската Епизоотична комисия във връзка с констатирани случаи на болестта „Инфлуенца“ по птиците на територията на страната
 • 09-01-2017 - Започват тренировки на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“ в спортната зала на гр. Елин Пелин
 • 09-01-2017 - ПОКАНА: Царицата на комедията Стоянка Мутафова отново гостува в гр. Елин Пелин на 26.01.2017 г.
 • 09-01-2017 - Джамал 2017 в с. Нови хан
 • 09-01-2017 - ПОКАНА: 3D кино в салона на НЧ "Елин Пелин 1896", гр. Елин Пелин
 • 09-01-2017 - Свободни работни позиции, обявени от ДБТ Ихтиман към 09.01.2017 г.
 • 09-01-2017 - ЧЕЗ Разпределение отменя всички планирани ремонти, обявени за седмицата 9 - 13 януари 2017 г.
 • 08-01-2017 - Деведжиите отново обикаляха село Лесново в продължение на два дни
 • 07-01-2017 - Йордановден в с. Равно поле
 • 06-01-2017 - Седмина скочиха в ледените води на река Лесновска в гр. Елин Пелин за спасяването на кръста на Богоявление
 • 06-01-2017 - На християнския празник Богоявление бяха осветени знамената на военно формирование 42600 - Мусачево
 • 06-01-2017 - Доброволци раздадоха 370 пакета с хранителни продукти от Holiday Heroes в община Елин Пелин за Коледа
 • 06-01-2017 - Удължаване на ученическата ваканция в училищата на територията на община Елин Пелин
 • 06-01-2017 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 9 - 13.01.2017 г.
 • 06-01-2017 - Обявление за заповеди №№ ТС-1259 и ТС-1260 от 28.12.2016г на Кмета на Община Елин Пелин
 • 06-01-2017 - Информация за снегопочистването в общината, 06.01.2017 г.
 • 05-01-2017 - СЪОБЩЕНИЕ: Превантивни мерки срещу инфлуенца (грип) по птиците
 • 04-01-2017 - ПОКАНА: Зимни празници в с. Нови хан
 • 04-01-2017 - Предстоящи празнични служби в храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, гр. Елин Пелин и ритуали по хвърляне на кръста на Богоявление в общината
 • 04-01-2017 - СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец в имот №000298, местност „Бозалъци” в землището на с. Огняново за питейно-битово водоснабдяване на с. Огняново.”
 • 03-01-2017 - Топене и наричане на пръстени в град Елин Пелин
 • 30-12-2016 - Общественото обсъждане на проекто бюджета на община Елин Пелин за 2017год. ще се проведе на 06.01.2017г. от 10ч. в залата на ОбС
 • 29-12-2016 - Продължават дейностите по проект „Център за социално включване“
 • 29-12-2016 - Кукерски празници в община Елин Пелин, януари 2017 г.
 • 29-12-2016 - Изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца и Закона за интеграция на хората с увреждания
 • 29-12-2016 - Кметът на Община Елин Пелин отчете пред граждани работата си за изминалата година
 • 28-12-2016 - На основание чл. 244, ал.1 от ЗОП, във вр.с чл.140, ал. 1 от ППЗОП, със Заповед № 1250/27.12.2016г.на Кмета на Община Елин Пелин са утвърдени Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Община Елин Пелин, като същите влизат в сила от 27.12.2016г.
 • 27-12-2016 - Коледен турнир по футбол с отбори от община Елин Пелин
 • 26-12-2016 - Коледарите донесоха благата вест за Рождество Христово на елинпелинчани
 • 25-12-2016 - Коледен поздравителен адрес от кмета на Община Елин Пелин - доц. Ивайло Симеонов
 • 23-12-2016 - „Преображение по Рождество“ - коледен етюд на учениците от СУ
 • 23-12-2016 - Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Елин Пелин.
 • 23-12-2016 - Наредба за вътрешния ред и ползване на Общинска спортна зала „инж. Янко Янков" – гр. Елин Пелин.
 • 23-12-2016 - Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин.
 • 23-12-2016 - Откриване на етнографски кът във филиала на СУ „Васил Левски“ в навечерието на Коледа
 • 23-12-2016 - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
 • 23-12-2016 - Коледен концерт в с. Равно поле обедини кметството, читалището, училището и детската градина на селото
 • 23-12-2016 - СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ
 • 23-12-2016 - Обявление на заповед № ТС-1230/ 16.12.2016г за одобряване на ПУП-ПЗ " За вилно строителство " на имот № 539017 в землището на с.Голема Раковица
 • 23-12-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Намалено работно време на касите в Община Елин Пелин и по кметствата на 30.12.2016 г.
 • 22-12-2016 - Коледната чудесия на учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин
 • 22-12-2016 - ПОКАНА: Нова година на площада в гр. Елин Пелин
 • 21-12-2016 - Обявление за изработен проект за ИПЗ с РУП на УПИ ІІ-318 За ЖС и КОО, кв.161, гр.Елин Пелин
 • 21-12-2016 - Обявление на заповед № ТС-1207/ 09.12.2016г на Кмета на Община Елин Пелин
 • 21-12-2016 - 370 пакета с хранителни продукти от Holiday Heroes ще бъдат раздадени в община Елин Пелин за Коледа
 • 21-12-2016 - ПОКАНА: Отчет на кмета на община Елин Пелин
 • 21-12-2016 - Коледното тържество в четвърта група на ДГ „Детелина“, с. Нови хан
 • 21-12-2016 - Благодарствен адрес от кмета на Община Елин Пелин до инж. Братанова - началник Районна пътна служба - Елин Пелин
 • 20-12-2016 - Продукция на учениците от класа по пиано с ръководител Бинка Георгиева при НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин
 • 20-12-2016 - ПОКАНА: Общински коледен турнир по футбол
 • 20-12-2016 - Нов автобус, предоставен от МОН, ще превозва деца и ученици от община Елин Пелин
 • 19-12-2016 - Коледната приказка на ФТА „Пелинче“ и мажоретен състав „Светла“
 • 18-12-2016 - Кирил Назъров и неговите „Мигове невъзвратими“ събраха съмишленици на литературна среща
 • 18-12-2016 - „Писмо до Дядо Коледа“ на СК „Теа Денс“ и Балет „ТЕА“
 • 16-12-2016 - Нов Устройствен правилник на Община Елин Пелин
 • 16-12-2016 - ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ В ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, 19 - 23.12.2016 г.
 • 16-12-2016 - Фотографска благотворителна изложба сбъдва мечтата на малкия Ради със светлина и цветове
 • 15-12-2016 - С водосвет и издигане на националното знаме в с. Габра отбелязаха завършването на първия етап от благоустрояването на центъра
 • 15-12-2016 - Посещение на детската градина във Власотинце, Сърбия
 • 15-12-2016 - Лекция на тема „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ“ в СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Елин Пелин
 • 14-12-2016 - Благотворителен коледен базар в ОУ „Христо Ботев“, с. Лесново
 • 14-12-2016 - Продължават безплатните очни прегледи на децата в детските градини на територията на община Елин Пелин
 • 14-12-2016 - ПОКАНА: Коледни спектакли в зала „инж. Янко Янков“
 • 14-12-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 20.12.2016г. /ВТОРНИК/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
 • 13-12-2016 - Жива елха за Коледа или един начин да пазим българската гора
 • 13-12-2016 - Откриване на нова група в ДГ „Слънце“, с. Гара Елин Пелин
 • 12-12-2016 - ДБТ Ихтиман обявява свободни работни позиции към 12.12.2016 г.
 • 12-12-2016 - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ: във връзка с процедура за подаване и подбор на идейни концепции на общини, на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП РЧР и ОП НОИР
 • 12-12-2016 - График на окръжния прокурор за прием на граждани в изнесените приемни в районните прокуратури
 • 12-12-2016 - СК ЮЛИС – Елин Пелин с 10 медала от лекоатлетическия турнир „Голямото Коледно препускане"
 • 12-12-2016 - Любовта към баскетбола събра в гр. Елин Пелин шест детски отбора, шампионите по баскетбол на колички „София – Балкан“ и баскетболната легенда Васил Евтимов
 • 11-12-2016 - ОФК „Елин Пелин“ спечели трето място на детския футболен турнир с участието на 8 отбора от Софийска област
 • 09-12-2016 - Община Елин Пелин с благодарност към институциите и организациите, допринесли за навременното отваряне на надлеза над ж.п. гара Елин Пелин
 • 09-12-2016 - ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ В ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, 12 - 16.12.2016 г.
 • 09-12-2016 - Лекции на тема „Толерантност“ в ПГ по Керамика, с. Гара Елин Пелин и ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле
 • 08-12-2016 - Ученици от ПГ по керамика, гара Елин Пелин отново ще участват в състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“
 • 08-12-2016 - ПОКАНА: Благотворителна фотографска изложба ФотоШОПЕТО, 15.12.2016 г.
 • 08-12-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Часове за любителски спорт в общинската спортна зала
 • 08-12-2016 - Актуален график на спортна зала "инж. Янко Янков"
 • 07-12-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Отваряне на надлеза на с. Гара Елин Пелин
 • 07-12-2016 - Посещение на ДГ „Пчелица“, с. Мусачево след приключили ремонтни дейности
 • 07-12-2016 - ПАМЕТТА СРЕЩУ БЕЗПАМЕТСТВОТО: Минута мълчание и дискусия в памет на Никола Вапцаров в СУ „Васил Левски“
 • 06-12-2016 - Община Елин Пелин ще бъде домакин на детски турнир по футбол с отбори от Софийска област
 • 06-12-2016 - Отбелязан бе храмовият празник на църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“
 • 06-12-2016 - Среща с доброволци за Международния ден на доброволеца
 • 05-12-2016 - В ДГ „СЛАВЕЙЧЕ“, С. ЛЕСНОВО ЗАВЪРШИ ЧАСТИЧЕН ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
 • 05-12-2016 - Съобщение за изработен проект на ПУП – Парцеларен план за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“
 • 05-12-2016 - Коледен баскетболен турнир за деца в зала „инж. Янко Янков“, 11.12.2016 г.
 • 05-12-2016 - ПОКАНА: Литературна среща с Кирил Назъров и неговите „Мигове невъзвратими“ в гр. Елин Пелин, 15.12.2016 г.
 • 04-12-2016 - Валя Балканска изправи на крака залата в град Елин Пелин на концерта „Заедно за бъдещето, което искаме“ по повод Международния ден на хората с увреждания
 • 03-12-2016 - Празничен концерт: 35 години вокална група „Камбанки“
 • 02-12-2016 - „Глориент Инвестмънт БГ“ ООД дари озвучителна система за нуждите на спортна зала „инж. Янко Янков“
 • 02-12-2016 - ПОКАНА за обсъждане към общопрактикуващите лекари в общината
 • 02-12-2016 - КОЛЕДНАТА ЕЛХА В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН ГРЕЙНА
 • 02-12-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 05 - 09.12.2016 г.
 • 01-12-2016 - Лекция на тема „Толерантност“ за учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин
 • 01-12-2016 - Успешни практики от Професионално образование и обучение ще бъдат демонстрирани в рамките на "Европейската седмица на на професионалните умения"
 • 30-11-2016 - Децата от неделното училище в гр. Елин Пелин посетиха Кремиковския манастир
 • 30-11-2016 - МКБППМН към Община Елин Пелин и Център за психосоциална подкрепа, гр. София с лекции на тема „Толерантност“ и „Здравословно хранене“ в училищата
 • 30-11-2016 - СЪОБЩЕНИЕ от ВиК
 • 29-11-2016 - Открит урок по математика в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин
 • 29-11-2016 - Търсят се млади момци за коледарската дружина на град Елин Пелин
 • 29-11-2016 - ПОКАНА: Запалване на светлините на коледната елха в гр. Елин Пелин
 • 28-11-2016 - Награди за самодейците от НЧ „Просвета 1922“ – с. Равно поле, от фестивала „Пиленце пее 2016“
 • 28-11-2016 - Изложба на групата по интереси „Християнски ценности и празници“ към НУ „Отец Паисий“, с. Гара Елин Пелин
 • 28-11-2016 - Информационна конференция на „МИГ – Елин Пелин – Горна Малина“
 • 28-11-2016 - Проведено бе обществено обсъждане за изграждане на компостираща система в землището на с. Елешница
 • 27-11-2016 - Обучение по презентационни умения за дванадесетокласници от община Елин Пелин
 • 25-11-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 28.11 - 2.12.2016 г.
 • 24-11-2016 - Кметът на Община Елин Пелин на урок по танго за Световния ден на танца
 • 24-11-2016 - Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждането на сондажен кладенец в имот с номер 069008 в землището на с. Богданлия. На основание чл. 6, ал. 1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
 • 23-11-2016 - Подписано е споразумение за партньорство между Община Лесковац, Сърбия и ОУ „Стефан Стефанов“, с. Гара Елин Пелин
 • 22-11-2016 - ДГ „Слънце“, с. Гара Елин Пелин отбеляза седмицата на бащата и Деня на християнското семейство
 • 22-11-2016 - Обявление на заповеди №№ ТС-1010/ 14.11.2016г и ТС-1113/ 14.11.2016г на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на ПУП
 • 22-11-2016 - СК „ТЕА Денс“ с призове от Международен турнир по художествена гимнастика в гр. Пазарджик
 • 22-11-2016 - Мениджър за един ден в Община Елин Пелин
 • 22-11-2016 - „GRAND PRIX“ и награда „VIENNA“ за младия пианист Кристиян Тодоров от школата на г-жа Бинка Георгиева
 • 22-11-2016 - ПОКАНА: Информационна конференция на МИГ, 27.11.2016 г.
 • 21-11-2016 - Ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Лесново посетиха манастира „Св. Симеон Стълпник и Св. Петка Търновска“ за Деня на християнското семейство
 • 19-11-2016 - С водосвет беше официално открита обновената градина в центъра на с. Крушовица
 • 18-11-2016 - Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин
 • 18-11-2016 - Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елин Пелин.
 • 18-11-2016 - Уведомление Рег. индекс № 11050 (6) / 18.11.2016 год.относно входирано предложение на кмета на община Елин Пелин до ОбС-Елин Пелин, във връзка с изготвяна план-сметка за дейност чистота по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.
 • 18-11-2016 - Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
 • 18-11-2016 - Съобщение от Районна прокуратура, град Елин Пелин - приемна
 • 18-11-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 24.11.2016г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин
 • 18-11-2016 - Доклад и мотиви относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО , приета с Решение №548/ 10.02.2005 г. на Общински съвет-Елин Пелин, за предоставяне на 30-дневен срок на заинтересованите лица да направят предложения и становища по предложения проект, считано от датата на публикуване на доклада и мотивите.
 • 18-11-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 21-25.11.2016 г.
 • 18-11-2016 - Запалване на светлините на коледната елха в гр. Елин Пелин - 01.12.2016 г.
 • 18-11-2016 - 20 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 • 17-11-2016 - Бояна Синьорини и стихосбирката й „Най-истинската обич“ в НЧ „Иван Вазов – 1928“, с. Нови хан
 • 17-11-2016 - Ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин посетиха военно формирование 42600 Мусачево в Ден на отворените врати по повод празника на Сухопътните войски
 • 15-11-2016 - Предложение относно необходимоста от актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин
 • 15-11-2016 - Предложение относно необходимоста от актуализация на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елин Пелин
 • 15-11-2016 - ПОКАНА: Откриване на градината в центъра на с. Крушовица, 19.11.2016 г.
 • 15-11-2016 - ПОКАНА: Информационни срещи във връзка със стратегията за местно развитие
 • 15-11-2016 - Община Елин Пелин – домакин на Международен турнир по карате Киокушин, 19.11.2016 г.
 • 15-11-2016 - Обществено обсъждане за изграждане на компостираща система в землището на с. Елешница
 • 14-11-2016 - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
 • 14-11-2016 - Деца от ОУ „Христо Ботев“ , с. Лесново посетиха музейната сбирка към НЧ „Елин Пелин – 1896“, гр. Елин Пелин
 • 14-11-2016 - Здравна беседа в пенсионерския клуб в с. Голема Раковица
 • 14-11-2016 - ДБТ Ихтимaн обявява свободни работни позиции към 14.11.2016 г.
 • 14-11-2016 - НСОРБ и Съюзът на градовете и общините на Чешката Република подписаха споразумение за сътрудничество в Прага
 • 14-11-2016 - ПОКАНА: Концерт 35 години ДВГ "КАМБАНКИ"
 • 11-11-2016 - ПОКАНА: Концерт „Заедно за бъдещето, което искаме“ – 3.12.2016 г.
 • 11-11-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 14-18.11.2016 г.
 • 10-11-2016 - ДП НКЖИ стартира проекта за модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин
 • 10-11-2016 - Обява за работа в Испания от ДБТ - Ихтиман
 • 10-11-2016 - Обявление: " Обявен в "Държавен вестник " бр.88/ 08.11.2016г проект на ПУП – Парцеларен план за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък Елин Пелин – Ихтиман на територията на Община Елин Пелин
 • 10-11-2016 - Стартира проект „Обществена трапезария“ в община Елин Пелин
 • 09-11-2016 - Крадец заловен при намесата на екип на Ситуационния център, гр. Елин Пелин
 • 09-11-2016 - Работят екипите за кастрация на бездомни кучета на територията на общината
 • 08-11-2016 - ПОКАНА: Фотографска изложба ФотоШОПЕТО
 • 08-11-2016 - ОБЯВЛЕНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН
 • 08-11-2016 - Архангеловден в храм „Св. Архангел Михаил“, с. Лесново
 • 07-11-2016 - Актуализиране на Годишната програма за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 год.
 • 07-11-2016 - ДБТ Ихтимaн обявява свободни работни позиции към 07.11.2016 г.
 • 07-11-2016 - Здравна беседа в пенсионерския клуб в с. Петково
 • 04-11-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 07-11.11.2016 г.
 • 04-11-2016 - Заповед за забрана продажбата , сервирането и употребата на алкохол
 • 03-11-2016 - Концерт – спектакъл „България през вековете“ за Деня на будителите в с. Мусачево
 • 02-11-2016 - Писателят Кирил Назъров с нова книга за 75-ия си рожден ден
 • 01-11-2016 - Заповед относно нерегламентираното струпване и и/или изгаряне на автомобилни гуми на територията на Община Елин Пелин.
 • 01-11-2016 - В Деня на будителите с. Гара Елин Пелин отдаде почит на самодееца Димитър Стоилков (Митко Шопа)
 • 01-11-2016 - Конкурс за стихотворение, разказ и есе на тема „Моята Коледа”, НЧ "Иван Вазов-1928", с. Нови хан
 • 31-10-2016 - Поздравителен адрес от кмета на Община Елин Пелин по случай Деня на народните будители
 • 31-10-2016 - Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Елин Пелин
 • 31-10-2016 - На 1-ви ноември в с. Гара Елин Пелин ще бъде открита паметна плоча на местния самодеец - Митко Шопа
 • 31-10-2016 - ПОКАНА: Концерт – спектакъл „България през вековете“, 01.11.2016 г., с. Мусачево
 • 31-10-2016 - ПОКАНА: Концерт по повод Деня на народните будители в НЧ "Елин Пелин 1896", гр. Елин Пелин
 • 30-10-2016 - Отвори врати след ремонта обновеният храм „Св. свещеномъченик Харалампий Чудотворец“ в с. Богданлия
 • 30-10-2016 - Тържествен концерт по повод 65-тата годишнина на ПДО „Стефан Стефанов“
 • 28-10-2016 - Състезание – игра „Аз познавам България“ на учениците от СУ "Васил Левски", гр. Елин Пелин
 • 28-10-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин 31.10 - 04.11.2016 г.
 • 27-10-2016 - ДБТ - Ихтиман информира за стартирането на процедура "Старт на кариерата"
 • 27-10-2016 - Агенцията по заетостта подновява набирането на професионални строителни работници за временна заетост в Израел
 • 27-10-2016 - ЗАПОВЕД ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕКЦИЯ В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН, ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, НАСРОЧЕНИ НА 6 НОЕМВРИ 2016Г.
 • 27-10-2016 - ДДЛРГ с модерна парна инсталация в резултат на благотворителни концерти
 • 27-10-2016 - Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността:НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”
 • 27-10-2016 - Село Доганово отбеляза храмовия празник и 160 години от построяването на църквата „Св. Димитър
 • 26-10-2016 - Среща за обсъждане на програма за овладяване на популацията на бездомни кучета на територията на община Елин Пелин
 • 26-10-2016 - Открит е есенен салон „МАРЕНА“
 • 25-10-2016 - Писмо от АПИ в отговор на жалби на граждани относно праховото замърсяване при ремонта на надлеза
 • 25-10-2016 - Дирекция „Бюро по труда“ – Ихтиман обявява, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през месец октомври 2016г.
 • 25-10-2016 - Оспорвана надпревара на Конен празник – Столник 2016
 • 25-10-2016 - Антон Недялков и неговата мисия
 • 25-10-2016 - ПОКАНА: Тържествено откриване след ремонта на храм „Свети СВМЧК Харалампий Чудотворец”, с. Богданлия
 • 24-10-2016 - Обсъждане на мерките на програма за намаляване на популацията на бездомните кучета в общината
 • 24-10-2016 - Срещи във връзка с Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия 2014-2020
 • 24-10-2016 - Кметството в с. Крушовица с ремонтиран покрив
 • 24-10-2016 - Свободни работни позиции, обявени от ДБТ - Ихтиман
 • 24-10-2016 - Празник на музиката, танца, красотата и приятелството - 65-години ПДО „Стефан Стефанов“
 • 24-10-2016 - Възобновено е раздаването на пакети храни от БЧК на най-нуждаещите се лица
 • 23-10-2016 - ПОКАНА: 160 години от построяването на храм „Св. Димитър“, с. Доганово
 • 22-10-2016 - Отборът на СК „Юлис“ – Елин Пелин с първо място в кръг от Държавното първенство по крикет под патронажа на кмета на Община Елин Пелин
 • 21-10-2016 - ГРАФИК за предоставяне на дърва за огрев на населението на община Елин Пелин
 • 21-10-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин в периода 24 - 28.10.2016 г.
 • 21-10-2016 - Здравна беседа в пенсионерския клуб в град Елин Пелин
 • 21-10-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 27.10.2016г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
 • 21-10-2016 - Обявени в " Държавен вестник " - бр.79/ 2016г проекти за ПУП-Парцеларни планове за техническа инфраструктура в землищата на с.Равно полес.Лесново "
 • 21-10-2016 - Кметска сбирка, 20.10.2016 г.
 • 20-10-2016 - ВАЖНО: Съобщение от ЦИК
 • 20-10-2016 - За мечтите няма граници - среща с жените от „долния“ квартал в с. Гара Елин Пелин
 • 20-10-2016 - Пет години детска ясла към ДГ „Радост“
 • 20-10-2016 - ПОКАНА: Конен празник – Столник 2016
 • 20-10-2016 - СЕЛИЩЕН ПРАЗНИК, с. Петково
 • 19-10-2016 - ЕСЕНЕН САЛОН „МАРЕНА“
 • 19-10-2016 - Празничен литак, шарена престилка и подница са даренията, с които Виолета Колева обогати колекцията на музейната сбирка в гр. Елин Пелин
 • 19-10-2016 - Община Елин Пелин е домакин на кръг от Държавното първенство по крикет за деца до 15 години
 • 19-10-2016 - В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Доганово отбелязаха Деня на художниците
 • 19-10-2016 - Проектите по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” на община Елин Пелин са класирани, но не са одобрени за финансиране от УС на ПКБ
 • 18-10-2016 - ПОКАНА: Благотворителен концерт „ЗАЕДНО ЗА КАЛОЯН“
 • 18-10-2016 - Тематичен ден „Земята в нашите ръце“ в ОУ „Иван Вазов“, с Мусачево
 • 17-10-2016 - Първи стъпки за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Елин Пелин
 • 17-10-2016 - Среща на общинското ръководство с представители на BAIC, Китай
 • 15-10-2016 - Женската певческа група при НЧ „Отец Паисий 1912“, с. Петково отбеляза своя 50-годишен юбилей с концерт
 • 14-10-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 17-21.10.2016
 • 14-10-2016 - ОИЦ-София проведе информационна среща с представители на заинтересовани институции от община Елин Пелин
 • 14-10-2016 - Доц. Симеонов на физзарядка с малчуганите от НУ „Отец Паисий“, с. Гара Елин Пелин
 • 13-10-2016 - Община Елин Пелин бе представена на специализираното изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО”
 • 13-10-2016 - Болницата в град Елин Пелин получи второ дарение на болнично обзавеждане от Швейцария
 • 13-10-2016 - Заповед №837 - Освобождаване на общински имот
 • 13-10-2016 - Обучение с членовете на СИК
 • 13-10-2016 - Генералният директор на „Максима България“ ЕООД и кметът на Община Елин Пелин откриха магазин T MARKET в гр. Елин Пелин
 • 12-10-2016 - ПОКАНА: 65 години ПДО "Стефан Стефанов"
 • 12-10-2016 - Няколко организации и институции поздравиха Община Елин Пелин за Деня на българската община
 • 12-10-2016 - След ремонт учебната година бе официално открита и в ДГ „Детелинка”, с. Габра
 • 12-10-2016 - НСОРБ отбеляза 20-годишния си юбилей
 • 12-10-2016 - 12 октомври – Ден на българската община
 • 11-10-2016 - Национална седмица на четенето провеждат в ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле
 • 11-10-2016 - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин с медали от фестивала на старата градска песен в Свиленград
 • 11-10-2016 - Съобщение за принудително изпълнение на заповеди на кмета на Община Елин Пелин за незаконно строителство.
 • 11-10-2016 - ПОКАНА – Селищни празници, с. Петково
 • 10-10-2016 - Ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин с награди от XII Национален ученически пленер по графика и живопис „Врачанска есен 2016“
 • 10-10-2016 - Възрастни хора от с. Голема Раковица и с. Байлово на екскурзия до с. Чавдар
 • 10-10-2016 - Община Елин Пелин беше домакин на традиционния международен турнир по джудо в памет на Янко Димов
 • 10-10-2016 - Допълване на годишната програма за придобиван,, управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 год
 • 10-10-2016 - Свободни работни места, обявени от ДБТ - Ихтиман към 10.10.2016 г.
 • 10-10-2016 - Отлично представяне на състезателите на СК „Юлис“ – Елин Пелин в лекоатлетическия турнир „Децата на София“
 • 10-10-2016 - Малчуганите от ДГ „Пчелица“, с. Мусачево вече се радват на нови детски съоръжения
 • 10-10-2016 - Разкрита е процедура по обявяване на длъжности във военно формирование 42600 - Мусачево
 • 08-10-2016 - ОФК "Елин Пелин" домакин на ФК "Ботев 1937", гр. Ихтиман
 • 07-10-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 10 - 14.10.2016 г.
 • 07-10-2016 - Работи се по прецизиране на проекта за Общ устройствен план на Община Елин Пелин
 • 06-10-2016 - Община Елин Пелин е домакин на традиционния международен турнир по джудо „Янко Димов“
 • 06-10-2016 - ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪЛЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”
 • 06-10-2016 - Неделно училище в храма „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, гр. Елин Пелин
 • 06-10-2016 - Децата и юношите на ОФК "Елин Пелин" продължават участието си в първенството, сезон 2016/2017 г. – есен
 • 05-10-2016 - Информационна среща на ОИЦ - София в община Елин Пелин
 • 05-10-2016 - Урок по родолюбие в ОУ „Христо Ботев“, с. Лесново
 • 05-10-2016 - Нов ехографски апарат в „МЦ I Елин Пелин“ ЕООД
 • 05-10-2016 - Поздрав към учителите по случай Международния ден на учителя - 5 октомври
 • 05-10-2016 - Победителят в конкурса за най-добро посрещане на 15 септември получи като награда тонколона
 • 05-10-2016 - Партито за закриване на мото-сезона, организирано от мотоклуб Калашниците, отново направи добрини
 • 03-10-2016 - 458 нуждаещи се лица получиха пакети с храни от БЧК до 30.09.2016. Срокът за получаване на храните е удължен до 7.10.2016 г.
 • 03-10-2016 - Отличия за отборите на СК „ТЕА Денс“ от Държавно първенство по естетическа гимнастика 2016 г.
 • 02-10-2016 - Топли срещи с възрастните хора в община Елин Пелин по случай Международния ден на хората от третата възраст
 • 01-10-2016 - Поздравителен адрес от кмета на Община Елин Пелин, доц. Симеонов, по повод Международния ден на възрастните хора
 • 30-09-2016 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 6 ноември 2016 година
 • 30-09-2016 - ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ
 • 30-09-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 3-7.10.2016
 • 30-09-2016 - Ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле участваха в инициативата „Бъди умен, бъди мил“
 • 29-09-2016 - Първо място за за деца от село Лесново в турнир по бейзбол
 • 29-09-2016 - Свободни работни позиции в Гебрюдер Вайс, с. Мусачево
 • 29-09-2016 - Ново работно време на Община Елин Пелин, в сила от 01.10.2016 г.
 • 29-09-2016 - Марина Войкова се срещна с учениците от ОУ „Иван Вазов“, с. Мусачево
 • 29-09-2016 - ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА С ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА
 • 29-09-2016 - Почистване на общински пътища
 • 28-09-2016 - Децата от ДГ „Звездичка“, с. Петково имат нова площадка за игри с много зеленина по проект на ПУДООС
 • 28-09-2016 - Второ обезпаразитяване на зелени площи на територията на община Елин Пелин
 • 27-09-2016 - Пожарът над с. Нови хан бе овладян благодарение на бърза реакция и добра организация от страна на огнеборци и доброволци
 • 27-09-2016 - Информационна среща с представители на „ALC България“, 05.10.2016 г.
 • 26-09-2016 - ОФК „Елин Пелин“ домакин на ФК „Рилски спортист 2011“ в срещи от втория кръг от футболното първенство, сезон 2016/2017 г.
 • 26-09-2016 - ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС
 • 26-09-2016 - Един септемврийски ден в манастира
 • 25-09-2016 - С доброволен труд и собствени средства крушовчани завършиха благоустрояването на площада на селото
 • 22-09-2016 - Честване на 108-та годишнина от обявяването на независимостта на България в гр. Елин Пелин
 • 21-09-2016 - ПОЗРАВИТЕЛЕН АДРЕС от кмета на Община Елин Пелин по повод 108-та годишнина от обявяването на независимостта на България
 • 21-09-2016 - Община Елин Пелин взе участие в Европейската седмица на спорта 2016 - „Бъди активен!“
 • 21-09-2016 - Сформиране съставите на СИК
 • 21-09-2016 - Обявление " Обявен в "Държавен вестник"-бр.73/ 16.09.2016г проект за ПУП-ПП за водоснабдяване и канализация на ПИ №196014 в землището на с.Нови хан
 • 21-09-2016 - Тренировки за новозаписани на СК „ТЕА Денс“, гр. Елин Пелин
 • 21-09-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването на територията на община Елин Пелин, 26-30.09.2016 г.
 • 21-09-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 29.09.2016г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
 • 21-09-2016 - ДГ „Слънце“, с. Гара Елин Пелин започна учебната година с прекрасно тържество и с подкрепа за малката Чара
 • 20-09-2016 - ДБТ Ихтиман обявява 65 работни места в АЛС България ЕООД
 • 20-09-2016 - Децата от училищата в с. Мусачево и с. Равно поле на посещение във във военно формирование 42600 – Мусачево
 • 20-09-2016 - ПОКАНА: 108 години независима България!
 • 20-09-2016 - Лекоатлети на СК „Юлис“ – Елин Пелин печелят в турнира „КЛАСАниада“
 • 19-09-2016 - ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле участва в Европейската седмица на спорта
 • 19-09-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Търговията с грозде се премества на паркинга до стадиона в гр. Елин Пелин
 • 19-09-2016 - Община Елин Пелин разпредели градински пейки по населените места в общината
 • 19-09-2016 - ДГ „Кокиче“, с. Равно поле посрещна децата за новата учебна година с ремонтирани и обновени помещения
 • 19-09-2016 - Свободни работни позиции, обявени от ДБТ - Ихтиман, към 19.09.2016 г.
 • 18-09-2016 - Най-малките футболисти от ОФК „Елин Пелин“ на състезание в гр. Костинброд
 • 17-09-2016 - „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, съобщава за ново разписание на влаковете
 • 16-09-2016 - Седмицата на пожарната безопасност завърши с демонстративно занятие в гр. Елин Пелин
 • 16-09-2016 - СУ „Васил Левски“, град Елин Пелин започна новата учебна година с шест нови кабинета
 • 16-09-2016 - На 19.09.2016 г. от 10:00 часа фирма „Нобел Интернешънъл“ гр.Елин Пелин отваря врати за своите бъдещи служители
 • 16-09-2016 - „Надежда за Криси“ от ДГ „Радост“ на първия учебен ден
 • 15-09-2016 - ГРАФИК на ползване на спортна зала
 • 15-09-2016 - БЧК започна раздаване на храни на най-нуждаещите се лица
 • 15-09-2016 - Дарение на санитарни материали за „МБАЛ Елин Пелин“ ЕООД
 • 15-09-2016 - ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от кмета на Община Елин Пелин за откриването на новата учебна година
 • 15-09-2016 - Община Елин Пелин беше домакин на традиционната работна среща с директорите на училища от София – регион и експерти от РУО
 • 14-09-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Дезакаризация в община Елин Пелин
 • 14-09-2016 - УВЕДОМЛЕНИЕ: На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, уведомявам всички заинтересовани лица за изготвен проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училищата на територията на община Елин Пелин.
 • 14-09-2016 - Писмо от АПИ относно технологията за ремонт на надлеза над жп гара Елин Пелин
 • 14-09-2016 - Най-малките футболисти от ОФК „Елин Пелин“ на състезание в гр. Костинброд
 • 14-09-2016 - Община Елин Пелин се включва в Европейската седмица на спорта 2016
 • 14-09-2016 - Приемане на наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия в Община Елин Пелин
 • 12-09-2016 - Проектът за благоустрояване на градина в с. Крушовица по Националната кампания „Чиста околна среда – 2016 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам!“ е финализиран
 • 12-09-2016 - Обявление за заповед № ТС-718/ 2016г на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на ПУП-ПЗ на имот № 080058 в землището на с.Елешница
 • 12-09-2016 - Обявления за заповеди № ТС-721/ 2016г и № ТС-717/ 2016г на Кмета на Община Елин Пелин за одобрявяне на ПУП-ПРЗ на имоти № 017126 и 017147 в землището на гр.Елин Пелин
 • 12-09-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Подаване на сигнали във връзка със ситуацията с бежанците в страната
 • 11-09-2016 - Ретро парад Габра 2016 – „Да пазим децата на пътя“
 • 10-09-2016 - Седмица на пожарната безопасност, 12 – 18.09.2016 г.
 • 10-09-2016 - Уведомление за сключен договор между Община Елин Пелин и Фонд "Радиоактивни отпадъци"
 • 09-09-2016 - Първо място и престижната награда „Златен боб“ за ЖФГ при НЧ „Г. С. Раковски 1934“, с. Григорево
 • 09-09-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 12 - 17.09.2016 г.
 • 09-09-2016 - Бизнесът в община Елин Пелин на интернет страницата на Общината
 • 09-09-2016 - ПОКАНА: Ретро парад, с. Габра 2016 – „Да пазим децата на пътя!“
 • 09-09-2016 - Благодарствен обяд в Равнополския манастир за Малка Богородица
 • 08-09-2016 - Национална кампания за силанизация за деца от 5 до 8 години
 • 08-09-2016 - Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 год
 • 07-09-2016 - ПОКАНА: Постановката "Службогонци" гостува в гр. Елин Пелин
 • 07-09-2016 - Лятно кино в град Елин Пелин
 • 02-09-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин 07-10.09.2016 г.
 • 02-09-2016 - Изложбата „Фолклорът и децата на Габра“
 • 01-09-2016 - Село Огняново празнува на Летния Симеоновден
 • 01-09-2016 - Благотворителни инициативи за изграждане на Мемориален парк с паметник „Гато Шишков“, с. Голема Раковица
 • 31-08-2016 - Обявен в "Държавен вестник" бр.67/ 26.08.2016г проект зна ПП за ТИ-електроснабдяване, водоснабдяване, газосналбдяване, канализация и транспортен достъп на ПИ №№ 001059 и 001060 в землището на гр.Елин Пелин
 • 31-08-2016 - Записване на участници в творческите формации към НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 • 30-08-2016 - Разчертаване на паркоместа и освежаване на пешеходни пътеки в град Елин Пелин
 • 30-08-2016 - Свободни работни позиции към ДБТ Ихтиман, 30.08.2016 г.
 • 28-08-2016 - Осмо почистване на бреговете на яз. Огняново и първи еко арт фест
 • 28-08-2016 - 65-тата международна колоездачна обиколка премина през град Елин Пелин в деня на старта си, 28.08.2016 г.
 • 26-08-2016 - Децата от ДДЛРГ, с. Доганово на лагер в с. Баня
 • 26-08-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин в периода 29.08 - 02.09.2016 г.
 • 26-08-2016 - Пожарна кола е на разположение за обслужване на района от южната страна на жп линията на Гара Елин Пелин
 • 26-08-2016 - Предстои изработване на транспортна схема на община Елин Пелин
 • 26-08-2016 - Извършени ремонти на улични платна на територията на община Елин Пелин
 • 25-08-2016 - Разписанията на транспортните фирми във връзка с ремонта на надлеза на жп гарата
 • 25-08-2016 - Фестивалът „Струма пее – 2016“ награди ЖФГ към НЧ „Отец Паисий - 1928
 • 25-08-2016 - Трудова борса с фирма „Сименс“ ООД
 • 24-08-2016 - Празничен сукман на над 150 години получи като дарение на музейната сбирка в гр. Елин Пелин
 • 24-08-2016 - ПОКАНА: Събор "Ден на миньора - традицията продължава", с. Габра, 27.08.2016 г.
 • 23-08-2016 - Учредяване на сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“
 • 23-08-2016 - Община Елин Пелин кандидатства с два проекта по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”, по проект „Красива България”
 • 23-08-2016 - Деца от община Елин Пелин се включиха в Ден на отворените врати в Национален военен учебен комплекс „Чаралица“
 • 23-08-2016 - Съобщение относно приемане на мотивирани предложения по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Елин Пелин
 • 22-08-2016 - ПОКАНА: Събор в с. Огняново на 1.09.2016 г.
 • 22-08-2016 - Становище относно алтернативен обходен маршрут във връзка с ремонта на надлеза на гара Елин Пелин
 • 22-08-2016 - Трето обществено обсъждане за изграждане на Мемориален парк с паметник „Гато Шишков“, с. Голема Раковица
 • 22-08-2016 - Тридесет и първият събор „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”, 21.08.2016 г., Побит камък
 • 19-08-2016 - Официално съобщение от АПИ: Започва ремонтът на надлеза на Гара Елин Пелин
 • 19-08-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 22 - 26.08.2016
 • 18-08-2016 - Обявление на заповед № ТС-671/ 15.08.2016г за одобряване на ИПЗ на ПИ № 074057-За складова дейност и офиси в землището на с.Лесново за разделянето му на два поземелни имоти: "За складова дейност и офиси" и "За предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци, трафопост и фотоволтаична централа
 • 18-08-2016 - УВЕДОМЛЕНИЕ: Спиране на водоподаването на 19.08.2016 г.
 • 16-08-2016 - Обявление за набиране на кандидати в общинска администрация Елин Пели
 • 15-08-2016 - Обява до заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за "Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO1232, Елин Пелин-с. Огняново- с. Голема Раковица"
 • 15-08-2016 - Свободни работни позиции към 15.08.2016 г.
 • 12-08-2016 - ПОКАНА за учредително събрание на "Местна инициативна група - Елин Пелин - Горна Малина"
 • 12-08-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин в периода 15 - 19.08.2016
 • 11-08-2016 - Посещение на директора на Фондация „Помощ и подкрепа“, Швейцария в „МБАЛ – Елин Пелин“ ЕООД
 • 11-08-2016 - 65-тата международна колоездачна обиколка на България ще премине през град Елин Пелин
 • 10-08-2016 - социациата по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД-София обявява конкурси за незаети длъжности.
 • 10-08-2016 - ЛЯТНО КИНО в община Елин Пелин
 • 09-08-2016 - Предстои подмяна и изграждане на нови автобусни спирки на територията на община Елин Пелин
 • 08-08-2016 - Второ обществено обсъждане за изграждане на паметник на Гато Шишков в с. Голема Раковица
 • 08-08-2016 - ПОКАНА: Традиционен събор по повод Съединението на България в местността
 • 08-08-2016 - ДБТ Ихтинам обявява свободни работни места към 08.08.2016 г.
 • 05-08-2016 - Планови прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 8 - 12.08.2016 г.
 • 04-08-2016 - „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД стартира участие в газовия проект DESIREE GASS
 • 03-08-2016 - Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри
 • 03-08-2016 - Летен лагер за деца и младежи от ДДЛРГ с. Доганово
 • 03-08-2016 - ДБТ - Ихтиман обявява свободни работни места към 03.08.2016 г.
 • 03-08-2016 - Гостуване на ДТС „Новоханче“ и танцовите клубове „Новоханци“ и „Макамлии“ в Левач, Сърбия
 • 02-08-2016 - Продължават дейностите по проект „Център за социално включване"
 • 31-07-2016 - ПОКАНА: Традиционно почистване на бреговете на яз. Огняново и първи еко арт фест: 27-28.08.2016
 • 31-07-2016 - Напредва ремонтът на храма „Св. Харалампий“ в с. Богданлия
 • 29-07-2016 - Планови прекъсвания на електрозахранването за община Елин Пелин, 1-5.08.2016
 • 27-07-2016 - Отчет Общински бюджет 2015г. приет в редовно заседание на Общински съвет-Елин Пелин, проведено на 21.07.2016г. с Решение №247, съгласно чл.140 от ЗПФ.
 • 27-07-2016 - Регистър - на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда
 • 26-07-2016 - СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
 • 25-07-2016 - Съобщение до всички собственици на земеделска земя и земеделски стопани.
 • 25-07-2016 - Годишни технически прегледи на земеделска и горска техника.
 • 25-07-2016 - ДБТ - ИХТИМАН ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.07.2016 Г.
 • 25-07-2016 - Обявление в " Държавен вестник " бр.55/ 19.07.2016г за изработен ПУП-ПП за транспортен достъп на имот № 044252 в землището на гр.Елин Пелин "
 • 22-07-2016 - БДЖ съобщава за промяна в движението на влакове от 27.07 до 14.09.2016 г.
 • 22-07-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин в периода 25 - 29.07.2016 г.
 • 21-07-2016 - Десетки се хванаха на протестно хоро заради състоянието на надлеза на с. Гара Елин Пелин
 • 19-07-2016 - Тържествено честване на рождения ден на писателя Елин Пелин
 • 18-07-2016 - 214 жители и гости на с. Чурек участваха в общинско учение „Евакуация на населението на с. Чурек в резултат на активирано свлачище с последващо затрупване на коритото на река Витинска и наводнение на селото“
 • 18-07-2016 - Посещение на родната къща и музея на Елин Пелин в с. Байлово
 • 18-07-2016 - Дирекция "Бюро по труда" Ихтиман "уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец ЮЛИ 2016 г.
 • 18-07-2016 - Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Елин Пелин, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 - 22 юли 2016 г.
 • 17-07-2016 - Втора част на обучение за лидерски умения и инициативност за младежите от випуск 2016 на СОУ „Васил Левски”, гр. Елин Пелин
 • 15-07-2016 - Лятната занималня към НЧ „Иван Вазов“, с. Нови хан
 • 15-07-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 21.07.2016г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
 • 15-07-2016 - Деца от община Елин Пелин на гости в Арт – център „Вихрони“, с. Долно Камарци
 • 15-07-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин в периода 18 - 22.07.2016 г.
 • 14-07-2016 - СК „ТЕА Денс“ със златни медали и призове от Международен турнир по Художествена гимнастика в гр. Бургас
 • 14-07-2016 - Среща на съмишленици в библиотеката на с. Гара Елин Пелин
 • 14-07-2016 - ОБЯВА: Процедура за приемане на заявки и подбор на работодатели от публичния сектор
 • 14-07-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Временно спиране на водоснабдяването в гр. Елин Пелин, 15.07.2016 г.
 • 14-07-2016 - 9 000 лева за малкия Ради събра благотворителният мото-рок фестивал „Побит камък - 2016“, организиран от мотоклуб Калашниците-МСС
 • 13-07-2016 - Състезателките на СК „ТЕА Денс“ с финали и медал от Държавно първенство по художествена гимнастика
 • 13-07-2016 - Работна среща между Община Елин Пелин и Федерация по кинология за Европа
 • 13-07-2016 - Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник отдел „Образование, хуманитарни и социални дейности”
 • 13-07-2016 - ПОКАНА: Ателие за изработване на етно-кукли, НЧ „Светлина – 1975“, с. Гара Елин Пелин
 • 13-07-2016 - Курс на обучение за директорите на детските градини на територията на община Елин Пелин във връзка със ЗПУО
 • 12-07-2016 - Еньовден: среща на децата с народните обичаи
 • 12-07-2016 - Десетки граждани блокираха надлеза на с. Гара Елин Пелин с искания за яснота относно ремонта на съоръжението
 • 12-07-2016 - ДБТ - Ихтиман обявява свободни работни места към 12.07.2016 г.
 • 12-07-2016 - Обявена в "Държавен вестник" бр.52/ 08.07.2016г заповед № 506/ 2016г на Кмета на Община Елин Пелин за наложена строителна забрана
 • 12-07-2016 - Овладян бе пожар в землището на с. Богданлия
 • 11-07-2016 - Предварителна информация за разписанието на влакове за периода 2016/2017
 • 11-07-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Митинг, с. Гара Елин Пелин, 12.07.2016
 • 10-07-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин 11-15.07.2016 г.
 • 08-07-2016 - ПОКАНА: Ателие за плъстене на вълна, с. Мусачево
 • 08-07-2016 - ФТА „Пелинче“ взе участие в 10-ти международен фолклорен фестивал
 • 07-07-2016 - ОБЯВА: НЧ "Иван Вазов - 1919", с. Столник обявява процедура за набиране на оферти за отдаване под наем на недвижим имот
 • 07-07-2016 - Село Столник отбеляза своя селищен празник на 2 и 3 юли 2016 г.
 • 06-07-2016 - Селищен празник в с. Мусачево
 • 06-07-2016 - Град Елин Пелин домакин на Международна киноложка изложба
 • 06-07-2016 - Златен медал за женска фолклорна група при НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 • 05-07-2016 - ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016г.
 • 04-07-2016 - Допълнение на Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 год
 • 01-07-2016 - Съобщение относно предоставяне на домакинствата от Община Елин Пелин на широколистни дърва за огрев от "Общински гори-Елин Пелин" ЕООД
 • 01-07-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин в периода 04 - 08.07.2016 г.
 • 30-06-2016 - Поздравителни адреси по повод Шопски празник 2016
 • 30-06-2016 - График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование
 • 30-06-2016 - Коритото на р. Равна в село Голема Раковица е почистено безвъзмездно
 • 29-06-2016 - 80-години от построяването на манастира „Свети апостоли Петър и Павел“, с. Доганово
 • 29-06-2016 - ПОКАНА: Международна киноложка изложба, 02.07.2016
 • 29-06-2016 - Учебна демонстрация на евакуация на деца и учащи се от детски градини и училища на територията на община Елин Пелин при опасност от обгазяване вследстие на пожари
 • 28-06-2016 - В Добрич бе подписано споразумение за устновяване на отношения за побратимяване на град Наро-Фоминск и град Елин Пелин
 • 28-06-2016 - Стоян Стоянов поема поста на заместник-кмет с ресор „Общинска собственост, транспорт и комуникации“
 • 28-06-2016 - Заповед забраняваща риболова с лодки във воден обект на територията на с. Габра
 • 28-06-2016 - Заповед за забрана къпането във воден обект в с. Габра
 • 28-06-2016 - Община Елин Пелин с Държавни шампионки по художествена гимнастика
 • 28-06-2016 - Ден седми на Шопски празник 2016 "Завръщане към традицията"
 • 27-06-2016 - Информация от АПИ относно технико-експлоатационното състояние на пътищата на територията на община Елин Пелин, в частност на надлеза в района на гара Елин Пелин
 • 27-06-2016 - Ден шести на Шопски празник 2016 „Завръщане към традицията“
 • 26-06-2016 - Официално откриване на Шопски празник 2016 „Завръщане към традицията“ – 24.06.2016 г.
 • 25-06-2016 - Шопски празник 2016 „Завръщане към традицията“ – Ден на спорта, 23.06.2016 г.
 • 24-06-2016 - ОИЦ - София информира за отворени процедури в град Елин Пелин
 • 24-06-2016 - Военно формирование 42600-Мусачево се представи блестящо на прегледа на любителското художествено творчество в сухопътните войски
 • 24-06-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин в периода 27.06 - 03.07.2016 г.
 • 24-06-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Затворени улици във връзка с провеждане на Шопски празник 2016
 • 23-06-2016 - Провеждане на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2015 година на 01 юли 2016г. от 17,00 часа в салона на Община Елин Пелин.
 • 23-06-2016 - Откриване на фотоизложба „Новоселци през годините“ и изложба на местни творци
 • 22-06-2016 - Награждаване на най-добрите рисунки в конкурса „Светът на Елин-Пелиновите герои“
 • 22-06-2016 - Покана за заседание на ПК по ПУКИ м.Юни 2016г.
 • 22-06-2016 - Конкурс за рисунка на асфалт „Щастливо детство“ нашари двора на НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин
 • 22-06-2016 - ПОКАНА: Изложба на домашни любимци, 26.06.2016 г
 • 22-06-2016 - Литературно кафене – На чаша кафе с Христина Панджаридис
 • 22-06-2016 - Болницата в град Елин Пелин получи дарение на болнично обзавеждане от Швейцария със съдействието на Общината
 • 21-06-2016 - Селищният празник на село Доганово бе отбелязан с много футбол и песни и танци
 • 21-06-2016 - Пътуващо читалище „Бащино огнище“ гостува в град Елин Пелин за Шопски празник 2016
 • 21-06-2016 - Детски празник на костюмирани герои от приказки „Захарно петле“ събра стотици деца в парка на град Елин Пелин на 21.06.2016 г.
 • 21-06-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 27 юни 2016г. /понеделник/ от 10.00 часа
 • 21-06-2016 - Oбществено обсъждане за изграждане на паметник на Гато Шишков в с. Голема Раковица
 • 20-06-2016 - Моменти от „Равнополска пролет 2016“
 • 20-06-2016 - С водосвет и курбан в местността „Църквето“ започна Шопски празник 2016 „Завръщане към традицията“
 • 19-06-2016 - Победа в третия мач на децата от ФК Елин Пелин в мини EURO 2016
 • 19-06-2016 - Изложба и курбан за празника на село Крушовица
 • 17-06-2016 - Равнополци отдадоха почит на загиналите във войните жители на селото
 • 17-06-2016 - Тържествено честване на празника на военния химик във военно формирование 42600 - Мусачево
 • 17-06-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 20-24.06.2016
 • 16-06-2016 - Формациите на НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин с множество отличия от V Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2016“
 • 16-06-2016 - Обявление за заповед № ТС-528/ 2016г и Разрешение за строеж на КПИИ № 1/ 2016г в ПИ № 088171 в землището на гр.Елин Пелин
 • 16-06-2016 - Поредица от успехи на състезателките от СК „ТЕА Денс“ в престижни състезания
 • 15-06-2016 - Откриване на изложба на проф. Валентин Лилов и доц. д-р Кирил Божков в с. Нови хан
 • 15-06-2016 - Вторият мач на децата от футболната школа на Елин Пелин завърши с победа на противниковия отбор
 • 15-06-2016 - Обявление за заповед № ТС-508/ 13.06.2016г, с която се одобрява ИПЗ на ПИ № 000288-За ПСТД в землището на с.Столник
 • 15-06-2016 - НАРОДНИ БОРБИ, 26.06.2016 г, гр. Елин Пелин
 • 14-06-2016 - ОБНОВЕНА ПРОГРАМА - ШОПСКИ ПРАЗНИК 2016 /с версия и на английски език/
 • 13-06-2016 - 14 млади хора от випуск 2016 на СОУ „Васил Левски”, гр. Елин Пелин участваха в обучение за лидерски умения и инициативност
 • 13-06-2016 - Успех в първия мач на децата от футболния отбор на Елин Пелин в мини първенството по футбол
 • 13-06-2016 - ПОКАНА: Събор - 2016, с. Доганово
 • 13-06-2016 - ДБТ Ихтиман обявява че разполага със средства за насърчителни мерки към работодателите
 • 10-06-2016 - Децата от футболната школа на Елин Пелин ще участват в Мини Европейското първенство по футбол с патрон Велизар Димитров
 • 10-06-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 13-17.06.2016
 • 10-06-2016 - ПОКАНА: Традиционен събор на с. Нови хан, 18-19 юни 2016 г.
 • 09-06-2016 - Обучение по лидерство за гимназисти - първо от серията обучения за софт скилс (меки умения)
 • 09-06-2016 - ПОКАНА: „Равнополска пролет 2016 г.” - празник на село Равно поле
 • 09-06-2016 - Допълнение на годишната програма за управление, стопанисване и разпореждане с общински имущество
 • 09-06-2016 - ВИК СОфия обявява нарушено водоподаване поради монтажни дейности
 • 08-06-2016 - "ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ПЛОЩ - ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ /ОПФ/ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ВСЕКИ КАНДИДАТ, ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ВСЯКО ЗЕМЛИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА ПО РЕДА НА ЧЛ.37и ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
 • 08-06-2016 - ПРОГРАМА: ШОПСКИ ПРАЗНИК - 2016
 • 07-06-2016 - ОБЯВА: Търси се BEAUTY Шопкиня!
 • 06-06-2016 - Прием в ПГ по керамика, с. Гара Елин Пелин за учебната 2016/2017 г.
 • 06-06-2016 - Селищният празник на село Григорево
 • 06-06-2016 - Община Елин Пелин се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“
 • 06-06-2016 - ДБТ - Ихтиман обявява свободни работни позиции към 06.06.2016 г.
 • 06-06-2016 - Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Елин Пелин
 • 05-06-2016 - Ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле се включиха в отбелязването на Световния ден на околната среда
 • 05-06-2016 - ПОКАНА: Втора акция за почистване на алея град Елин Пелин – село Гара Елин Пелин
 • 04-06-2016 - Извършени дейности по дезинсекция, дератизация и дезакаризация (ДДД) на територията на община Елин Пелин
 • 04-06-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 06-10.06.2016 г.
 • 03-06-2016 - „Запази цвете – подари усмивка“ - благотворителна инициатива на ученици от НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин
 • 03-06-2016 - Участие на Община Елин Пелин в регионални срещи на вицепремиер Бъчварова с кметовете на общини
 • 03-06-2016 - Стотици жители и гости на град Елин Пелин отдадоха почит на Христо Ботев и загиналите за свободата на България
 • 02-06-2016 - Успехи за децата от ФТА „Пелинче“ през май 2016 г.
 • 01-06-2016 - На 1-ви юни военно формирование 42600 – Мусачево отвори врати за децата
 • 01-06-2016 - Община Елин Пелин отново участва в кампанията „Да изчистим България заедно“
 • 01-06-2016 - Електрически болнични легла и обзавеждане от Швейцария ще получи МБАЛ Елин Пелин
 • 31-05-2016 - Ден на отворените врати на територията на военно формирование 42600 – Мусачево по повод 1-ви юни
 • 30-05-2016 - СК ЮЛИС – златна щафета при момчетата на турнира „ТЕРЕЗА МАРИНОВА И ПРИЯТЕЛИ”
 • 30-05-2016 - ДБТ - Ихтиман обявява свободни работни места към 30.05.2016
 • 30-05-2016 - ПОКАНА: 1-ви юни
 • 30-05-2016 - Изнесена приемна на Областния управител г-жа Росица Иванова в град Елин Пелин
 • 30-05-2016 - ЦДГ "Пчелица", с. Мусачево изпрати бъдещите първокласници
 • 27-05-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 30.05 - 03.06.2016
 • 27-05-2016 - Възпоменателно шествие и концерт в град Елин Пелин за Деня на Ботев
 • 27-05-2016 - Селищният празник на село Гара Елин Пелин
 • 26-05-2016 - Спортен празник в ЦДГ „Славейче“, с. Лесново
 • 25-05-2016 - Кметска сбирка, 25.05.2016 г.
 • 25-05-2016 - ДБТ - Ихтиман обявява свободни работни места към 25.05.2016
 • 25-05-2016 - Град Елин Пелин празнува 24 май
 • 21-05-2016 - Уъркшоп „Модерни с традицията” в ОДЗ „Радост”, гр. Елин Пелин
 • 20-05-2016 - ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТА НА АСФАЛТОВИТЕ НАСТИЛКИ В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
 • 20-05-2016 - 80 човека в Община Елин Пелин получават помощ по Операция „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ 2015
 • 20-05-2016 - Инициатива „Да почистим село Равно поле - нашия общ дом”
 • 20-05-2016 - ПОКАНА: Честване на 24 май
 • 20-05-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 25-27.05.2016
 • 20-05-2016 - НУ „Христо Ботев“ организира тържествен концерт, посветен на 24 май
 • 19-05-2016 - Кметът на Община Елин Пелин ще работи в полза на усилията на най-добрите ученици в общината
 • 19-05-2016 - Обявление за заповед № ТС-394/ 16.05.2016г, с която се одобрява ИПЗ на ПИ №№ 001059, 001060 в землището на гр.Елин Пелин
 • 19-05-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 26.05.2016г. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин
 • 19-05-2016 - Сребърен медал за женска фолклорна група при НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево, общ. Елин Пелин
 • 19-05-2016 - СЪОБЩЕНИЕ: Дезакаризация в община Елин Пелин
 • 19-05-2016 - Безплатни очни прегледи на децата в детските градини на територията на община Елин Пелин
 • 19-05-2016 - Проверка на сирените: 19.05.2016 г., 9:00 часа
 • 18-05-2016 - Провеждане на Общо събрание на "Синанец" ЕООД гр.Елин Пелин на 26.05.2016г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин
 • 18-05-2016 - Медали за състезателките от СК „ТЕА Денс“ от Международния турнир по художествена гимнастика „Купа Търнов град“
 • 18-05-2016 - Изнесена приемна на областния управител в град Елин Пелин на 26.05.2016 г.
 • 17-05-2016 - Седмокласниците Александър и Йоан от СОУ „Васил Левски“ с отлично представяне на националното състезание „Талантлив химик“
 • 16-05-2016 - Допитване във връзка с неизползваемия басейн в двора на СОУ „Васил Левски“, град Елин Пелин
 • 16-05-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването на територията на община Елин Пелин за периода 16-20.05.2016 г.
 • 16-05-2016 - Свободни работни места при ДБТ-Ихтиман към 16.05.2016 г.
 • 15-05-2016 - Конният празник в село Равно поле събра стотици хора
 • 13-05-2016 - 21 работодатели обявиха свободни работни места на трудова борса в град Елин Пелин
 • 13-05-2016 - Съобщение за състоянието на реките в община Елин Пелин към 13.00 ч. на 13.05.2016 г.
 • 13-05-2016 - ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020г
 • 12-05-2016 - Отборът на Челопеч спечели Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, Елин Пелин - 2016
 • 12-05-2016 - УВЕДОМЛЕНИЕ относно състоянието на реките и нивото им
 • 12-05-2016 - ДОПИТВАНЕ - междублоково пространство при бл. Бели Брези, гр. Елин Пелин
 • 12-05-2016 - Обявени в ДВ бр.35/ 2016г ПП за транспортен достъп на имот № 080023 землището на с.Елешница и ПП за електрозахранване на имоти №№ 061006, 060034, 003002 и 003003 в землището на с.Равно поле
 • 11-05-2016 - Свободни работни места, обявени от ДБТ - Ихтиман към 11.05.2016г.
 • 11-05-2016 - Обследвани са 279 детски съоръжения на територията на община Елин Пелин
 • 11-05-2016 - 120 години Народно читалище „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин
 • 10-05-2016 - ПОКАНА - Конен празник в с. Равно поле
 • 10-05-2016 - Обявление за заповед № ТС-356/ 27.04.2016г
 • 10-05-2016 - Доклад и мотиви относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, приета с Решение №114/ 26.01.2012 г. на Общински съвет-Елин Пелин, и ОБЯВЛЕНИЕ, съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК, за предоставяне на 14-дневен срок на заинтересованите лица да направят предложения и становища по предложения проект, считано от датата на публикуване на доклада и мотивите.
 • 10-05-2016 - Среща с директори на училища на територията на общината, 03.05.2016 г.
 • 10-05-2016 - Среща с директори на детски градини на територията на община Елин Пелин, 03.05.2016 г.
 • 09-05-2016 - Храм „Св. Николай Чудотворец“, гр. Елин Пелин отбеляза 170 години от построяването си
 • 09-05-2016 - В село Голема Раковица честват 140 години от Априлското въстание
 • 09-05-2016 - Допълнение на годишната програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 год. месец Май
 • 05-05-2016 - 450 пакета с хранителни продукти бяха раздадени в община Елин Пелин за Великден
 • 05-05-2016 - ПОКАНА - Селищен празник "Събор", с. Лесново
 • 05-05-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 10-14.05.2016 г.
 • 05-05-2016 - Обща трудова борса, 13.05.2016
 • 05-05-2016 - Състезание по история: 140 години АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ
 • 04-05-2016 - Писмо за благодарност към местната власт за решаването на проблем в с. Лесново
 • 04-05-2016 - Участие на Представителен духов оркестър и мажоретен състав „Стефан Стефанов“ в честванията на Априлското въстание в Копривщица
 • 03-05-2016 - Фото-изложба "Шопският празник през годините"
 • 03-05-2016 - КОНКУРС за рисунка: "Светът на Елин-Пелиновите герои"
 • 03-05-2016 - ПОКАНА - Честване на 140 г. от Априлското въстание
 • 28-04-2016 - Бенефициенти по Национална кампания „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“
 • 27-04-2016 - „Урок по родолюбие“
 • 27-04-2016 - Национална викторина по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя - 2016“- 11/12 май 2016 г., град Елин Пелин
 • 27-04-2016 - Обновен е лекарският кабинет в село Равно Поле
 • 27-04-2016 - Храмът на село Петково с нова камбана благодарение на щедри дарители
 • 26-04-2016 - Общинско оперативно учение „Спасител – Елин Пелин 2016“ и официално откриване на първия по рода си в Югоизточна Европа Ситуационен център
 • 25-04-2016 - Определени са победителите в конкурса „Красив и уютен великденски двор“
 • 25-04-2016 - Лазаровден – празник на младостта, пролетта и природата
 • 25-04-2016 - Мотор шоу „ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ“ в град Елин Пелин
 • 25-04-2016 - Среща с председателя на Световния киноложки алианс, г-жа Мария Ферер
 • 24-04-2016 - Великденско надиграване 2016, гр. Елин Пелин
 • 22-04-2016 - Отборът по БДП на СОУ „Васил Левски“, град Елин Пелин отново победител в областния кръг на Националната викторина „Да запазим децата на пътя 2016"
 • 22-04-2016 - ИНФОРМАЦИЯ във връзка с провеждането на учебно демонстрационни мероприятия
 • 22-04-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 25-28.04.2016 г.
 • 21-04-2016 - Кметска сбирка, 19.04.2016 г.
 • 21-04-2016 - Генерална тренировка - „Спасител Елин Пелин 2016”, 23.04.2016 г.
 • 21-04-2016 - ,,ЦВЕТНА ПРОЛЕТ“ в ЦДГ „Славейче“, с. Лесново
 • 20-04-2016 - Спектакъл – възстановка по случай 140 години от Априлското въстание в село Равно поле
 • 20-04-2016 - По повод предстоящия Ден на Земята ученици гостуваха в парти център „Уди“
 • 19-04-2016 - Бюджет 2016 оспорен със заповед на Областна администрация – Софийска област
 • 19-04-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 25.04.2016г. (ПОНЕДЕЛНИК) от 10.00 часа
 • 19-04-2016 - Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжностите Здравен консултант и Експерт супервизия по проект BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“
 • 18-04-2016 - Ученици организират благотворителен базар в подкрепа на Ники
 • 18-04-2016 - ПОКАНА - ВЕЛИКДЕНСКО НАДИГРАВАНЕ, 24.04.2016 г.
 • 18-04-2016 - Първото почистване на вело и пешеходна алея град Елин Пелин – село Гара Елин Пелин
 • 18-04-2016 - Проведе се общинското състезание по БДП
 • 18-04-2016 - Подготовка и провеждане на общинско оперативно учение „Спасител Елин Пелин 2016“
 • 18-04-2016 - Отново злато за СК „ТЕА Денс“ по естетическа групова гимнастика
 • 15-04-2016 - Стартира ремонт на пътя с. Мусачево - Хан Богров
 • 15-04-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 18-22.04.2016 г.
 • 14-04-2016 - Благотворителен концерт "Дари надежда за Ники!"
 • 13-04-2016 - Пет проекта са одобрени за финансиране по Националната кампания „Чиста околна среда – 2016 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам!“
 • 13-04-2016 - Покана за откриване и демонстрация при управление на Ситуационен център
 • 13-04-2016 - ПОКАНА: Шопска Лазарица, 16.04.2016 г.
 • 12-04-2016 - Втора информационна среща за популяризиране на подхода ВОМР
 • 12-04-2016 - Инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за "Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София: Актуализация на идейния проект за участък II: "Медковец-Руска бяла" и участък III: "Руска бяла - Столник"
 • 12-04-2016 - Предстоящи мероприятия за повишаване на готовността на общинската администрация и гражданите на община Елин Пелин за действия при кризисни ситуации
 • 11-04-2016 - ДБТ - Ихтиман обявява свободни позиции
 • 11-04-2016 - Пролетно почистване на вело и пешеходна алея град Елин Пелин – село Гара Елин Пелин, 17.04.2016 г.
 • 11-04-2016 - Предстои общинско състезание по БДП
 • 09-04-2016 - „Аз помогнах. А ти?“ - Първата акция за почистване на „Братската могила“ вече е факт
 • 08-04-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин за периода 11 - 15.04.2016 г.
 • 08-04-2016 - Първа информационна среща за популяризиране на подхода ВОМР
 • 08-04-2016 - ПОКАНА за еднодневна информационна среща / семинар за „МИГ“
 • 08-04-2016 - Общинска програма за закрила на детето за 2016 г
 • 08-04-2016 - Обявен в Държавен вестник бр.26/ 01.04.2016г проект за ПП за електрозахранване на УПИ ХV-042023 Цех за метални изделия
 • 07-04-2016 - Удължава се срокът за написване на текст за химн на община Елин Пелин
 • 07-04-2016 - Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елин Пелин 2017г.
 • 07-04-2016 - План за действие на община Елин Пелин в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2016 - 2020 г.)
 • 07-04-2016 - Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица, 27 май - 02 юни 2016 г.
 • 06-04-2016 - ИНФОРМАЦИЯ: Пътища на територията на община Елин Пелин, които се поддържат от Агенция „Пътна инфраструктура”
 • 06-04-2016 - Доброволчески отряд на община Елин Пелин – стъпки след срещата на 02.04.2016 г.
 • 06-04-2016 - Допълнение на програмата за управление, стопанисване и разпореждане с общинско имущество
 • 06-04-2016 - Трудов ден в ОДЗ „Радост“ превръща двора на детската градина в цветно и приветливо място
 • 05-04-2016 - Доброволци почистиха пистата на стадиона в град Елин Пелин
 • 05-04-2016 - Дарение на офис мебели
 • 05-04-2016 - ПОКАНА - Работна среща с данъкоплатци
 • 05-04-2016 - Колеги и приятели поздравиха Ангел Бонев по случай пенсионирането му
 • 05-04-2016 - Покана за информационна среща за МИГ
 • 04-04-2016 - Обсъждане на бюджет 2017 година с жителите на община Елин Пелин
 • 04-04-2016 - Насърчителни мерки за обучение и заетост - по реда и условията на ЗНЗ
 • 04-04-2016 - Свободни работни места от ДБТ Ихтиман към 04.04.2016 г.
 • 03-04-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин за периода 04 - 08.04.2016 г.
 • 01-04-2016 - Деца от ОДЗ „Радост“, гр. Елин Пелин, на гости в общинската библиотека
 • 01-04-2016 - Писмо от АПИ за надлеза на път III-105 I-1/Елешница/ – Елин Пелин – Гара Елин Пелин – І-8/Нови хан/ в района на гара Елин Пелин
 • 01-04-2016 - Ученици от СОУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин направиха дефиле с костюми от различни епохи и географски ширини
 • 01-04-2016 - Инициативата „На кафе с кмета“ в селата Караполци и Богданлия
 • 31-03-2016 - “Празник на буквите“ в ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле
 • 31-03-2016 - СЪОБЩЕНИЕ за изменените методически указания и приложения за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност
 • 30-03-2016 - Деца помагат на деца
 • 30-03-2016 - Кампания срещу телефонните измами
 • 30-03-2016 - Kметът на община Елин Пелин се срещна с жители на Петково, Огняново и Голема Раковица
 • 30-03-2016 - Директорите на детските градини на територията на община Елин Пелин на среща с експерти от Общината
 • 30-03-2016 - Обявени в ДВ бр.18/ 2016г и бр.22/ 2016г парцеларни планове
 • 30-03-2016 - Среща с директорите на училищата от община Елин Пелин
 • 29-03-2016 - Награди за децата от школата на г-жа Бинка Георгиева към НЧ „Елин Пелин 1896“, град Елин Пелин
 • 29-03-2016 - Община Елин Пелин приключи дейностите по Проект „Нови възможности за грижа”
 • 28-03-2016 - ДТС „Новоханче“ за втора поредна година първенец във фестивала на Еврогрейд
 • 28-03-2016 - Пета международна научно-практическа конференция „Природа, гора, общество - предизвикателства и практически решения“ Елин Пелин 2016 г.
 • 28-03-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 28.03-01.04.2016 г.
 • 28-03-2016 - Първа акция за почистване на „Братската могила“ – 9 април 2016 г.
 • 24-03-2016 - Ученици от ПГ по керамика се представиха успешно в конкурси по енергетика и електроенергетика
 • 24-03-2016 - Информационна среща по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 • 24-03-2016 - Община Елин Пелин кандидатства за финансиране по програма на TELUS International Europe
 • 24-03-2016 - Празник на буквите в ОУ „Иван Вазов“, с. Мусачево
 • 24-03-2016 - Пета международна научно-практическа конференция „Предизвикателства и практически решения“ Елин Пелин 2016
 • 24-03-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 31.03.2016г. от 10.00 часа
 • 23-03-2016 - Жители на Лесново и Доганово отправиха своите въпроси и предложения на срещи с кмета на община Елин Пелин
 • 23-03-2016 - Подготвителните групи от детските градини в град Елин Пелин гостуват в СОУ „Васил Левски“
 • 23-03-2016 - Жители на град Елин Пелин, Нови хан и Побит камък на срещи с кмета на общината
 • 23-03-2016 - Информационна среща с представители на фирма „Виденов груп“ ООД
 • 23-03-2016 - Засаждането на липите, дарени на Общината, в град Елин Пелин
 • 22-03-2016 - Празник на пролетта и цветята в село Доганово
 • 22-03-2016 - Доц. Симеонов се срещна с жителите на Столник, Елешница и Чурек на 18.03.2016 г.
 • 22-03-2016 - Срещи от инициативата „На кафе с кмета“ с жители на Мусачево, Равно поле и комплекс Сентрал Парк
 • 21-03-2016 - Ученици от ПГ по керамика победители в on-line състезание „Студент в ХТМУ за един ден“
 • 18-03-2016 - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин, 21-25.03.2016 г.
 • 17-03-2016 - Доклад от доц. Ивайло Симеонов - Кмет Община Елин Пелин от дата 16.03.2016 год.
 • 17-03-2016 - Победа за отбора по шах на СОУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин
 • 17-03-2016 - Дарение на чайно – хибридни рози
 • 16-03-2016 - Първа среща за формиране на доброволчески отряд в община Елин Пелин
 • 16-03-2016 - ДБТ Ихтиман ще проведе информационни срещи във връзка със стартирането на Процедура "Обучения и заетост"
 • 15-03-2016 - Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“
 • 15-03-2016 - Кметът на община Елин Пелин се срещна с жители на Габра и Григорево
 • 15-03-2016 - Срещите на кмета на общината с жителите на град Елин Пелин и село Гара Елин Пелин
 • 14-03-2016 - Посещение за проучване на добри практики в община Монтана
 • 14-03-2016 - Проведе се обучение по проект „Шанс за работа – 2016“
 • 14-03-2016 - "Правила за ползване на мери и пасища 2016 год."
 • 14-03-2016 - Двама кандидати на балотаж в Григорево на 20 март 2016 г.
 • 14-03-2016 - "Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год
 • 14-03-2016 - ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 2016–2020г.
 • 14-03-2016 - Пореден успех за ученичка от НУ „Христо Ботев”, град Елин Пелин
 • 11-03-2016 - Покана за фолклорен фестивал ЛАЗАРИЦА
 • 10-03-2016 - Тази събота, 12.03.2016 г., Община Елин Пелин ще получи като дарение 1000 липи
 • 10-03-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 16.03.2016г. от 18.00 часа
 • 10-03-2016 - СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 • 10-03-2016 - Стартира проект „Център за социално включване“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“
 • 09-03-2016 - Спортните клубове в община Елин Пелин обсъдиха устава на бъдещото си обединение
 • 08-03-2016 - Втора среща с председателите на църковните настоятелства на православните храмове в община Елин Пелин
 • 08-03-2016 - Превантивната кампания „Аз преминах през ада. Не го прави и ти!”
 • 08-03-2016 - КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ТЕКСТ ЗА ХИМН НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 • 06-03-2016 - Откриване на експозициите на музейната сбирка към НЧ „Елин Пелин 1896“, град Елин Пелин
 • 06-03-2016 - Поставено е началото на разговори за създаване на стратегия за болницата в град Елин Пелин
 • 04-03-2016 - Тържество на българския дух в град Елин Пелин по повод националния празник на България Трети март
 • 02-03-2016 - Почит към загиналите за освобождението на село Равно поле
 • 02-03-2016 - Встъпителна пресконференция по проект „Център за социално включване”
 • 02-03-2016 - 100-те дни на кмета на община Елин Пелин, доц. Ивайло Симеонов
 • 02-03-2016 - “На кафе с кмета”
 • 02-03-2016 - Успехи за състезателите по лека атлетика от община Елин Пелин на зимните шампионати
 • 01-03-2016 - Списък на заличените лица - частични избори за Кмет на кметство с. Григорево, на 13 март 2016 година
 • 01-03-2016 - Пасища мери за общо ползване
 • 01-03-2016 - Пасища мери за индивидуално ползване
 • 01-03-2016 - Натали Марценкова освобождава поста заместник – кмет „Европейски политики и програми“ в Община Елин Пелин
 • 01-03-2016 - Директорите на детските градини на втора среща с експерти от Общината
 • 29-02-2016 - Ден на отворените врати в ОДЗ „Радост”, град Елин Пелин
 • 28-02-2016 - Втора среща с представителите на училищата на територията на Община Елин Пелин
 • 28-02-2016 - НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИТИ – ЮЛИ 2016 "ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ!"
 • 26-02-2016 - Превантивната кампания „Аз преминах през ада. Не го прави и ти!” на ОДМВР - София и Терапевтична общност „Феникс“ ще бъде официално представена в град Елин Пелин
 • 25-02-2016 - ПОЧИТ КЪМ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА В НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН
 • 25-02-2016 - КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА УС НА НСОРБ
 • 24-02-2016 - Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжностите Ръководител и Социален работник по проект BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“
 • 23-02-2016 - Отчет на кмета на Община Елин Пелин по повод 100-те дни от встъпването му в длъжност
 • 21-02-2016 - Граждани на Елин Пелин се поклониха пред Апостола на българската свобода
 • 21-02-2016 - Председателят на ОбС – Елин Пелин избран за контрольор на СЮЗО
 • 20-02-2016 - СОУ „Васил Левски“, град Елин Пелин отбеляза патронния си празник
 • 19-02-2016 - Предстоящи срещи с образователните институции на територията на община Елин Пелин
 • 19-02-2016 - Община Елин Пелин ще получава БЕЗПЛАТЕН интернет
 • 19-02-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 25.02.2016г. от 10.00 часа
 • 19-02-2016 - GPS система контролира и оптимизира автопарка на Община Елин Пелин
 • 19-02-2016 - Общинските сгради и превозни средства с подновени застраховки при възможно най-добри условия
 • 19-02-2016 - Един различен час на класа в ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле
 • 17-02-2016 - Концерт, посветен на виното и любовта, в НЧ "Елин Пелин 1896"
 • 17-02-2016 - Регламентиране на пътя на излизане на служебна информация от Общината
 • 17-02-2016 - Реконструкцията на съществуващата водопроводна мрежа на Гара Елин Пелин спряна поради липса на финансиране и натрупани задължения за извършване на дейности, наредени от предходното ръководство
 • 17-02-2016 - СОУ „Васил Левски“, град Елин Пелин се подготвя за честването на 143-тата годишнина от гибелта на Апостола
 • 17-02-2016 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в частични избори за кмет на с. Григорево на 13 март 2016 г.
 • 17-02-2016 - Заповед №105 за определяне място за избирателните списъци за ЧИ за кмет на с. Григорево
 • 17-02-2016 - Разяснителен матерал за правата на избирателите - избори с. Григорево
 • 16-02-2016 - Обявен в ДВ бр.12/ 2016г парцеларен план за газопровод до ПИ № 114069 в землището на с.Нови хан
 • 16-02-2016 - Темата за сигурността на учениците събра представители на училищата от три общини
 • 16-02-2016 - Гражданските организации да се регистрират в Агенция по вписванията
 • 16-02-2016 - Резултати от допитването до жителите на общината за място за изграждане на фитнес площадка на открито
 • 15-02-2016 - Безхаберие на предходното общинско ръководство през юни 2015 година води до санкция от 42 000 лева
 • 13-02-2016 - ОУ „Стефан Стефанов“, Гара Елин Пелин отбеляза патронния си празник
 • 13-02-2016 - VIII Открито първенство по Куадратлон Таекуон-До за купа „Левски“
 • 10-02-2016 - НОВА И МОДЕРНА УСЛУГА ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 • 10-02-2016 - Втора среща на представителите на читалищата от Община Елин Пелин
 • 10-02-2016 - Процедура за избор на изпълнител по проект „Център за социално включване“
 • 08-02-2016 - Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год.
 • 08-02-2016 - Доклад и мотиви за приемане на наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Елин Пелин
 • 08-02-2016 - Излезе първият брой за 2016 година на Общински вестник „Елин Пелин“
 • 08-02-2016 - Здравословно хранене в ОДЗ „Радост”, град Елин Пелин
 • 05-02-2016 - Избори с. Григорево - 13.03.2016г.
 • 05-02-2016 - ВТОРА СРЕЩА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
 • 04-02-2016 - Доц. Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин, получи вот на доверие на заседание на НСОРБ
 • 04-02-2016 - Зимната поддръжка на пътищата в общината - интервю с Пламен Павлов
 • 04-02-2016 - Проведе се общо събрание на НЧ „Елин Пелин 1896“
 • 04-02-2016 - Децата от ДДЛРГ, с. Доганово се извеждат поетапно в изпълнение на проект „Детство за всички“
 • 02-02-2016 - Заведено е следствено дело за изсичането на дървета край Братската могила
 • 02-02-2016 - Среща на директорите на детските градини с общинското ръководство
 • 02-02-2016 - Признаването на село Елин Пелин за град става на 2 февруари 1960 година
 • 02-02-2016 - Експерти от общинските администрации в областта и Министерския съвет обсъдиха работата по ИИСДА
 • 02-02-2016 - ОДЗ "Детелина", с. Нови хан с награда на зрителите в конкурса „Коледа в нас“
 • 28-01-2016 - Семинар на тема „Свобода на движение и работа в Кралство Нидерландия“
 • 27-01-2016 - Продължава изпълнението на дейностите по проект „Нови възможности за грижа”
 • 27-01-2016 - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 • 27-01-2016 - Първа обща среща на директорите на училищата с кмета на Община Елин Пелин
 • 27-01-2016 - Липсата на кворум не позволи да бъде изпълнен дневния ред на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Елин Пелин”
 • 27-01-2016 - Признание за приноса на г-жа Юлия Стефанова за развитието на образованието в Община Елин Пелин
 • 27-01-2016 - "Бабинден" в село Равно поле
 • 24-01-2016 - Среща за обмяна на опит и добри практики в областта на социалните услуги
 • 23-01-2016 - Срещи с директорите на училищата и детските градини на територията на Община Елин Пелин
 • 22-01-2016 - Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 28.01.2016г. от 10.00 часа
 • 21-01-2016 - Система за сигурност, базирана на ситуационен център за видеонаблюдение, ще гарантира спокойствието в Община Елин Пелин
 • 21-01-2016 - Парламентът прие промените в Закона за социалното подпомагане
 • 20-01-2016 - Допитване за място за изграждане на открита площадка за фитнес в Община Елин Пелин по инициатива на кмета
 • 20-01-2016 - Общинското ръководство договори намаляване на цените на билетите за транспорт
 • 20-01-2016 - Сдружение „Местна инициативна група – Елин Пелин“ свиква Общо събрание
 • 20-01-2016 - Среща на председателите на църковните настоятелства и игумениите на манастирите, функциониращи на територията на Общината
 • 20-01-2016 - Как да оползотворим местния потенциал? – това ще научат участниците на третата среща от инициативата „Помощ за всеки жител на Елин Пелин по програмите на ЕС”
 • 15-01-2016 - Община Елин Пелин ще кандидатства с проект по програма Трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020
 • 14-01-2016 - "Стратегия за управление на общинската собственост" и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
 • 14-01-2016 - Предстои създаване на Комисия по сигурност в Община Елин Пелин
 • 14-01-2016 - Спортните клубове в Община Елин Пелин ще имат своя асоциация
 • 13-01-2016 - Първи действия на общинската администрация за намаляване на разходите
 • 13-01-2016 - Среща на председателите на църковните настоятелства и игумените на манастирите на територията на Община Елин Пелин
 • 13-01-2016 - Провеждане на извънредна сесия на ОбС-Елин Пелин на 14.01.2016г. от 17:30 ч.
 • 11-01-2016 - На 8-ми януари се проведе среща по инициативата „Помощ за всеки жител на Елин Пелин по програмите на ЕС”
 • 07-01-2016 - Знамената на военното формирование в село Мусачево бяха осветени на Йордановден
 • 07-01-2016 - 551 човека в Община Елин Пелин ще бъдат подпомогнати по Операция „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ 2015
 • 06-01-2016 - Инициативата „ДАРИ ДОБРО” зарадва за Коледа 700 домакинства в община Елин Пелин
 • 05-01-2016 - Предстояща среща по инициативата „Помощ за всеки жител на Елин Пелин по програмите на ЕС”
 • 05-01-2016 - Поддръжката на пътищата в Община Елин Пелин през първите истински зимни дни на 2016
 • 04-01-2016 - Сдружение „Местна инициативна група – Елин Пелин“ свиква Общо събрание
 • 29-12-2015 - ДБТ гр. ИХТИМАН продължава набирането на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
 • 23-12-2015 - Покана за общо събрание на МИГ - Елин Пелин
 • 14-12-2015 - Продължава изпълнението на дейностите по проект „Нови възможности за грижа”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” . Проектът се финансира от Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\" 2014-2020 г.
 • 14-12-2015 - обявен в ДВ бр.94/ 2015г ПП \"Модернизация на жп линия София-Пловдив\" за участък Елин Пелин - Ихтиман
 • 14-12-2015 - Покана до всички спортни клубове в Община Елин Пелин
 • 11-12-2015 - На 17.12.2015 г. от 10:00 ч. в залата на Община Елин Пелин ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Елин Пелин
 • 07-12-2015 - На 09 декември 2015 г. от 18.00 часа тържествено ще бъдат запалени светлините на коледната елха
 • 04-12-2015 - На Никулден Негово Светейшество патриарх Неофит ще отслужи празнична света литургия в гр. Елин Пелин
 • 03-12-2015 - На 04.12.2015 г. от 9:00 ч. в залата на Община Елин Пелин ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Елин Пелин
 • 03-12-2015 - Помощ за всеки жител на Елин Пелин по програмите на ЕС!
 • 30-11-2015 - Движението на МПС през жп. прелез Столник ще бъде спряно от 22:00ч. на 02.12.2015г. до 20:30ч. на 07.12.2015г.
 • 30-11-2015 - ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН ОБЯВЯВА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА БРАНЕ НА МЕКИ ПЛОДОВЕ /ПРЕДИМНО МАЛИНИ/В ПОРТУГАЛИЯ
 • 26-11-2015 - Обявления за набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин
 • 25-11-2015 - ДБТ гр. ИХТИМАН Продължава набирането на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
 • 23-11-2015 - Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗПФ на 30 ноември 2015 година от 18.00 часа в салона на Община Елин Пелин, етаж І-ви ще се проведе публично обсъждане на Проекта на Общински бюджет за 2016 година
 • 20-11-2015 - На 27.11.2015 г. от 10:00 ч. в залата на Община Елин Пелин ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Елин Пелин
 • 19-11-2015 - Обявен в " Държавен вестник " - бр.89/ 20015г ПП за електрозахранване на имоти №№ 141043, 141063, 141040 и 141041 в землището на с.Равно поле
 • 19-11-2015 - ОИЦ-София се включва в кампанията "Заедно за съпричасността"
 • 18-11-2015 - На 19.11.2015 г. от 14:00 ч. в залата на Община Елин Пелин ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Елин Пелин
 • 17-11-2015 - Заповед №925/28.10.2015г.
 • 10-11-2015 - На 13.11.2015 г. от 13:00 ч. в залата на Община Елин Пелин ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет
 • 10-11-2015 - ЗАПОВЕД ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
 • 05-11-2015 - ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН ОБЯВЯВА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ
 • 04-11-2015 - Съобщение за з-д № ТС-934/ 2015г, одобрен ИП и издадено РС на КПИИ № 5/ 2015г
 • 28-10-2015 - ДБТ ИХТИМАН Организира Ден на отворени врати по ЕURES
 • 16-10-2015 - BILLA - кариерно развитие
 • 16-10-2015 - Съобщение ДБТ Ихтиман
 • 06-10-2015 - БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ЗА ГЕРИ
 • 05-10-2015 - Съобщение за заповед № ТС-810/ 2015г
 • 05-10-2015 - Обявен в ДВ бр.72/ 2015г проект за ПП за ел.захранване на имот № 123036,земл.с.Лесново
 • 02-10-2015 - „ЕВРО 07“ АД ще проведе интервюта за набиране на Складови работници за обекта в Логистичен парк „Ист ринг“ Нови Хан
 • 30-09-2015 - Информационен лист за националния референдум на 25 октомври 2015 г.
 • 30-09-2015 - Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
 • 18-09-2015 - Благодарствено писмо от НСОРБ към Община Елин Пелин
 • 18-09-2015 - EASY Consult наема складови работници
 • 18-09-2015 - Продължава набирането на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
 • 15-09-2015 - На 17.09.2015 г. в 10:00ч. ще се проведе редовното заседание на Общински съвет - Елин Пелин
 • 11-09-2015 - Съобщение - консултации за сформиране съставите на СИК
 • 10-09-2015 - О Б Я В А Общинската служба по земеделие гр. Елин Пелин
 • 01-09-2015 - Предложение от Районна Прокуратура Елин Пелин относно отстраняване на установени противоречия и незаконосъобразност в две разпоредби от Наредба№1 за обществения ред на територията на Община Елин Пелин
 • 31-08-2015 - Йордан Йорданов продължава да изпълнява функциите си на кмет на Община Елин Пелин
 • 31-08-2015 - ВАЖНО! Извънредна сесия на ОбС Елин Пелин на 02.09.2015 г. няма да се състои.
 • 27-08-2015 - ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 • 27-08-2015 - На 27 август 2015 година Община Елин Пелин представя информация за реализацията на Първия етап от изпълнението на проекта „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Елин Пелин“.
 • 27-08-2015 - Европейски дни на труда за търсещи работа лица в Австрия и Германия
 • 26-08-2015 - Уведомление до собствениците на УПИ ХІІІ-562, кв.75, с.гара Елин Пелин
 • 26-08-2015 - Обявен в ДВ бр.65/ 2015г ПП за електроснабдяване на имот № 037012, с.Григорево
 • 26-08-2015 - ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ПОЖАРНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
 • 20-08-2015 - Съобщение във връзка с т.5 от решение №1483-МИ София
 • 20-08-2015 - Консултации за състав на ОИК на Община Елин Пелин
 • 18-08-2015 - Доклад и мотиви за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин
 • 17-08-2015 - "Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти" за 2015 год.
 • 12-08-2015 - На 13.08.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Елин Пелин.
 • 11-08-2015 - ОИЦ – София с мобилен щанд в Елин Пелин
 • 08-08-2015 - Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливади на територията на Община Елин Пелин за 2015 г.
 • 05-08-2015 - Константивен протокол от проверка, на основание § 16, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за гражданска регистрация, за извършените адресни регистрации в периода 01.07.2014 г. до 30.04.2015 год. на територията на Община Елин Пелин, в изпълнение на §16, ал.2 от Закона за гражданска регистрация
 • 30-07-2015 - Протокол за определяне на необходимата площ – пасища, мера и ливади от общинския поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределяне на имотите за всяко землище на територията на Община Елин Пелин, област Софийска по реда на чл.37и, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 • 23-07-2015 - Местни избори 2015
 • 22-07-2015 - Нареждане №7/22.07.2015г. на Председателя на Общински съвет-Елин Пелин
 • 17-07-2015 - На 23.07.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин
 • 15-07-2015 - На 16.07.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Елин Пелин
 • 13-07-2015 - Свободни позиции в Пени Маркет България
 • 10-07-2015 - Деклариране на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година
 • 01-07-2015 - Предложение допълване програма юли 2015
 • 22-06-2015 - На 25.06.2015 от 10.00 ч. в залата на Община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин
 • 15-06-2015 - Обявени ПП в " Държавен вестник " бр.40/ 2015г
 • 09-06-2015 - Областна администрация - Благодарствено писмо и поздравителен адрес
 • 09-06-2015 - Доклад и мотиви за приемане на наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Елин Пелин.
 • 08-06-2015 - Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
 • 05-06-2015 - Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
 • 31-05-2015 - „ЕВРО 07“ АД набира работници
 • 29-05-2015 - Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
 • 25-05-2015 - BILLA набира складови работници
 • 25-05-2015 - Планирани прекъсвания на ел. захранването на територията на Софийска област за периода 25-29.05.2015
 • 22-05-2015 - Програма "Шопски празник 2015"
 • 22-05-2015 - На 28.05.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.
 • 20-05-2015 - Нареждане №6 от 20.05.2015г.
 • 14-05-2015 - Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.
 • 14-05-2015 - Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица
 • 12-05-2015 - Доклад и Мотиви към Наредба за допълнение на НОАМТЦУ на територията на Община Елин Пелин
 • 27-04-2015 - Обявление за ПУП-ПЗ За гробищен парк с.Петково
 • 27-04-2015 - Обявен ПП в ДВ бр.27/ 2015г
 • 23-04-2015 - На 30.04.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин
 • 23-04-2015 - Заповед №330/28.04.2014г.
 • 16-04-2015 - Общинска програма за закрила на детето 2015
 • 09-04-2015 - Предложение допълване програма април 2015
 • 08-04-2015 - "ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА 2016 ГОДИНА"
 • 24-03-2015 - На 26.03.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин
 • 18-03-2015 - „Да създадем заедно България 2020 г.“
 • 16-03-2015 - Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за заетост“ по ОП „РЧР“ и реализирани икономии на финансови средства, ДБТ – гр. Ихтиман стартира прием на заявки за ...
 • - Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин за периода 11 - 15.04.2016 г.
 • 13.03.2015 - Дирекция "Бюро по труда" - "Ихтиман" - гр. Ихтиман уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по ...
 • 10.03.2015 - Доклад относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 ...
 • 09.03.2015 - Предложение допълване програма март 2015
 • 27.02.2015 - Решение
 • 27.02.2015 - Бюджет 2015
 • 25.02.2015 - Община Елин Пелин с нова приходна банкова сметка към „Общинска банка“ АД
 • 23.02.2015 - з-д № РД-02-15-24/ 2015г на МРРБ
 • 17.02.2015 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 19.02.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 12.02.2015 - Обявени проекти за ИПРЗ - ДВ бр.9/ 2015г
 • 03.02.2015 - Допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 год.
 • 03.02.2015 - Проект „УЧА И УСПЯВАМ В БЪЛГАРИЯ“
 • 03.02.2015 - Проект „Шанс за работа - 2015“
 • 30.01.2015 - Съобщение относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 • 26.01.2015 - Съобщение относно обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2014г.
 • 26.01.2015 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 29.01.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 23.01.2015 - Обявление на ПП в ДВ бр.3/ 2015г.
 • 14.01.2015 - Д О К Л А Д относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 48 по протокол №5/17.01.2008г. на ОбС-Елин Пелин, изм. с решение № 499...
 • 14.01.2015 - Д О К Л А Д относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246... | Приложение №1 - Такси за извършване на технически услуги, към чл.33, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин
 • 07.01.2015 - Нареждане №5/07.01.2015г. на Председателя на Общински съвет-Елин Пелин
 • 06.01.2015 - Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2015 г.
 • 05.01.2015 - Обявление на ПП в ДВ бр.108/ 2014г.
 • 23.12.2014 - Отчет Общински бюджет 2013г., приет в редовно заседание на Общински съвет-Елин Пелин, проведено на 18.12.2014г. с Решение №1202, съгласно чл.140 от ЗПФ.
 • 19.12.2014 - Системата за управление по отношение на околната среда на общинска администрация Елин Пелин беше сертифицирана по стандарт ISO 14001:2004
 • 19.12.2014 - Системата за управление на качеството на общинска администрация Елин Пелин беше сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008
 • 16.12.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 18.12.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 15.12.2014 - Тържествено запалване на коледната украса в град Елин Пелин
 • 10.12.2014 - з-д № РД-02-15-146/ 2014г на МРРБ
 • 10.12.2014 - Обявление на ПП в ДВ бр.100/ 2014г
 • 03.12.2014 - Благодарствено писмо от АПИ
 • 01.12.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец декември
 • 01.12.2014 - Тържествено запалване светлините на коледната елха в град Елин Пелин
 • 01.12.2014 - ДОКЛАД От Йордан Йорданов – Кмет на Община Елин Пелин относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци
 • 21.11.2014 - Информация за работа в Испания
 • 20.11.2014 - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗПФ на 27 ноември 2014 година от 17.00 часа в салона на Община Елин Пелин, етаж І-ви ще се проведе публично обсъждане на Проекта на Общински бюджет за 2015 година.Проект на бюджет 2015


 • 19.11.2014 - АНОНС - ОИЦ-София и община Елин Пелин откриват изложба и приемна
 • 19.11.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26.11.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 18.11.2014 - Съобщение относно обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2013г. 

 • 14.11.2014 - „ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА МЛАДЕЖИ”
 • 11.11.2014 - Редакции към проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елин Пелин
 • 11.11.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 13.11.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 09.11.2014 - Концерт "Алиса в страната на чудните танци" (галерия)
 • 07.11.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец ноември
 • 06.11.2014 - Одитно становище за заверка без резерви
 • 30.10.2014 - Г-н Йордан Йорданов се закле като кмет на Община Елин Пелин
 • 28.10.2014 - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 • 23.10.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 30.10.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 21.10.2014 - Решение №513-МИ от 21.10.2014г. на ОИК Елин Пелин, относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината.
 • 21.10.2014 - Заповед №750/1.10.2014г.
 • */?>
 • 13.10.2014 - ОИЦ-София и община Елин Пелин организират есен крос
 • 10.10.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец октомври
 • 10.10.2014 - НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 • 10.10.2014 - МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 • 03.10.2014 - Обявление на ПП за техн.инфраструктура в ДВ бр.78/ 2014г
 • 03.10.2014 - Обявление на з-д № ТС-752/ 2014г по чл.61 ал.3 от АПК
 • 30.09.2014 - Заповед №749/ 29.09.2014 г.
 • 24.09.2014 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)
 • 19.09.2014 - Д”БТ” Ихтиман приема заявки по схема „Младежка заетост”
 • 18.09.2014 - Съобщение от Общински съвет-Ел.Пелин
 • 18.09.2014 - Прием на заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор за период от 09.09.2014 г. до 26.09.2014 г...
 • 18.09.2014 - Дирекция „Бюро по труда” информира работодателите че, във връзка с повишаване на качеството на предоставяните посреднически услуги и разширяване на...
 • 17.09.2014 - Заключителна пресконференция по проект „Организационно развитие на община Елин Пелин”
 • 11.09.2014 - Покана за пресконференция по проект „Организационно развитие на община Елин Пелин“
 • 11.09.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 17.09.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 08.09.2014 - З А П О В Е Д № 704-1/08.09.2014г.
 • 08.09.2014 - Обявление на ПП за техн.инфраструктура
 • 08.09.2014 - Обявление на з-д № ТС-693/ 2014г по чл.61 ал.3 от АПК
 • 04.09.2014 - Съобщение
 • 02.09.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец септември
 • 01.09.2014 - Съобщение по чл. 32 от ДОПК
 • 01.09.2014 - ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
 • 22.08.2014 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
 • 20.08.2014 - Заповед 661 - относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година
 • 20.08.2014 - Заповед 638 - относно образуване на избирателни секции на територията на общината и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година
 • 07.08.2014 - Заповед №632/07.08.2014г.
 • 29.07.2014 - СЪОБЩЕНИЕ
 • 22.07.2014 - Нареждане № 4/ 22.07.2014 г. на Председателя на ОбС- Елин Пелин
 • 18.07.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 24 юли от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 10.07.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец юли
 • 10.07.2014 - Обявление на з-д № ТС-157/ 2014г по чл.61 ал.3 от АПК
 • 04.07.2014 - Съобщения в ДВ бр.49/ 2014г за изработени проекти на ПП
 • 23.06.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26 юни от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 20.06.2014 - Съобщение за проведена кръгла маса във връзка с “Разработване на Общински план за развитие на Община Елин Пелин 2014г. - 2020г.”,
 • 17.06.2014 - Покана за кръгла маса във връзка с “Разработване на Общински план за развитие на Община Елин Пелин 2014г. - 2020г.”,
 • 16.06.2014 - Покана за анкета във връзка с “Разработване на Общински план за развитие на Община Елин Пелин 2014г. - 2020г.”
 • 16.06.2014 - Шопски Празник 2014 - Галерия
 • 11.06.2014 - Обява във връзка с провеждането на „Парад на домашни любимци” в програмата на „45-и Шопски празник”
 • 06.06.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец юни
 • 28.05.2014 - Шопски празник 2014 - програма
 • 28.05.2014 - Нареждане №3/28.05.2014г. на Председателя на ОбС-Елин Пелин
 • 28.05.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 29 май от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 27.05.2014 - Обявление за з-д № ТС-389/ 2014г
 • 21.05.2014 - Писмо до управителя на "В и К" ЕООД София
 • 21.05.2014 - Заповед №410 / 20.05.2014 г.

 • 15.05.2014 - Заповед относно поставяне и забрана за поставяне на агитационни материали при изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Р. България на 25 май 2014 година
 • 15.05.2014 - Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл.39, ал.1 от ИК)
 • 14.05.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец май
 • 14.05.2014 - Отчет за дейността на Общински съвет-Елин Пелин и неговите комисии за периода 01.01.-31.12.2013 година
 • 12.05.2014 - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 2014 – 2017
 • 12.05.2014 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
 • 12.05.2014 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България - част 2
 • 12.05.2014 - Проект за наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Елин Пелин
 • 09.05.2014 - Обявление

 • 22.04.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 24 април от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 14.04.2014 - Сдружение „България си ти!“ организира инициативата „И добрината воскресе!“

 • 10.04.2014 - Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Елин Пелин за 2015 г.

 • 09.04.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец април

 • 08.04.2014 - Общинска програма за закрила на детето - 2014 г.

 • 08.04.2014 - ЗАПОВЕД № 229/26.03.2013 год.

 • 08.04.2014 - Съобщение: СРЕЩА-КОНСУЛТАЦИЯ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК

 • 04.04.2014 - Оптимизиране процеса на провеждане на качествени политики в Община Елин Пелин по Оперативна програма «Административен капацитет»
 • 01.04.2014 - Заповед № ОА-79 от 19.03.2014г. на Областния управител на Софийска област, относно определяне на пожароопасния сезон за горите на територията на Софийска област

 • 27.03.2014 - Община Елин Пелин приканва всички граждани да се включат в инициативата "Часът на Земята"

 • 27.03.2014 - Констативен протокол от 13.03.2014г.

 • 25.03.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 27 март от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 12.03.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец март

 • 12-03-2014 - ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

 • 11.03.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 12 март от 9.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 06.03.2014 - Информационна среща в Община Елин Пелин (Покана) (Програма)

 • 05.03.2014 - Заповед за отчуждаване - Елин Пелин

 • 04.03.2014 - Разрешение за заустване

 • 03.03.2014 - Тържествено отбелязаване на 3 март в Елин Пелин
 • 17.02.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 20 февруари от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 04.02.2014 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с Решение № 48 по ...

 • 04.02.2014 - Наредба за условията и реда за съставяне на бюджета на Община Елин Пелин

 • 03.02.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец февруари

 • 30.01.2014 - Община Елин Пелин - Обявление, обнародвано в "Държавен вестник" бр.6/ 21.01.2014г и бр.7/ 24.01.2014г

 • 27.01.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 30 януари от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 08.01.2014 - Покана за участие в начална пресконференция по проект „Организационно развитие на община Елин Пелин”
 • 08.01.2014 - Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2014 г.
 • 25.12.2013 - Екипът на Община Елин Пелин пожелава Весела и Щастлива Коледа на всички свои жители!
 • 17.12.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 27 декември от 17.30 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2014.


 • 16-12-2013 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ДО ЕТ "КЕМИКЪЛ ЕНД ФУД КОМЕРС - НИКОЛА НИКОЛОВ"

 • 15.12.2013 - Коледен спектакъл Т-Фактор (снимки)
 • 13.12.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 16 декември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 04-12-2013 - СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ДО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА

 • 04-12-2013 - Международен ден на доброволеца - 5 декември 2013 г.

 • 28-11-2013 - Заповед №838/02.10.2013г.

 • 22-11-2013 - Обявление за отчуждаване на част от имот – частна собственост за реализиране на обект улица с о.т. 323в – 323г-339а, кв.42...

 • 21.11.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 22 ноември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 14.11.2013 - Община Елин Пелин - Обявление, обнародвано в "Държавен вестник" бр.97/ 08.11.2013г

 • 11.11.2013 - Тържествено откриване на новата пътна част преминаваща по продължението на ул. "Добри Чинтулов" между пл. "Свети Николай Чудотворец" и ул. "Кирил и Методий"
 • 01.11.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец ноември

 • 29-10-2013 - Съобщение: Във връзка с изпълнението на обект "Влагане на еластична прелезна настилка на жп прелез на км 18+750 в миждугарието Казичене - Елин Пелин по 1-ва жп линия", ще бъде затворен ЖП прелеза на спирка Верила от 8,00ч. на 04.11.2013 г. до 18,00ч. на 15.11.2013 г. ...

 • 28.10.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 31 октомври от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 24.10.2013 - Община Елин Пелин подписа Договор № 13-11-57/ 23.09.2013 по проект по ОПАК „Организационно развитие на община Елин Пелин“ на обща стойност...

 • 22.10.2013 - Тържествено честване на 90 – годишния юбилей на Организирано физкултурно движение, гр. Елин Пелин

 • 04.10.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец октомври

 • 25.09.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26 септември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 25.09.2013 - Обявление за отчуждаване на част от имот

 • 25.09.2013 - Заповед №783/23.09.2013г.

 • 17.09.2013 - Кампания за пътна безопасност на сдружение „Отворена младеж“

 • 11.09.2013 - Мотивиран доклад, относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

 • 09.09.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец септември

 • 03.09.2013 - Конкурс за лого и слоган на оперативните програми за следващия програмен период 2014-2020, съ-организиран от Областен информационен център София-град и София-област(проект на Столична община 0088-ОСЯ-3.3" Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област)

 • 29.08.2013 - Обявен конкурс за прием на военна служба във Въоръжените сили на Република България

 • 23.08.2013 - Е-РЕЦИКЛИРАЙ - мобилен пункт на национална екологична мрежа (на 31.08.2013г. в Елин Пелин и с. Голема Раковица)

 • 23.08.2013 - ПЕТОТО ПОРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА Я.ОГНЯНОВО по проект "Предай нататък" на 31.08.2013г

 • 22.08.2013 - Община Елин Пелин - Обявление, обнародвано в "Държавен вестник" бр.71/ 13.08.2013г

 • 21.08.2013 - Информационна кампания за българските граждани, които имат намерение да заминават в Швеция за сезонна работа - бране на боровинки, с цел предотвратяване на нерегламентирано посредничество и трудова експлоатация

 • 23.07.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 25 юли от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 17.07.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 17 юли от 16.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 10.07.2013 - Мотивиран доклад от Николай Николов- Председател на ПК по ЗСОРГПТ, относно Промени в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246/ 16.12.2010г., внесен от Кмета на Община Елин Пелин г-жа Галя Георгиева и Становища от ,,Делев и Делев” ЕАД с вх. № ОА-4494(49)/ 25.06.2013 г., ,,Финтех” ООД с вх. № ОА-4494(46)/ 12.06.2013 г., ,,Верила Лубрикантс” АД с вх. № ОА- 4494(47)/14.06.2013 г., ,,Мултико 92” ООД и ,,Мюрол България” ООД с вх. № ОА- 4494(48)/ 14.06.2013 г. и ,,Рила Проект” ЕООД с вх. № ОА- 4494(50)/ 25.06.2013 г.

 • 04.07.2013 - Становище от "Финтех" ООД гр.София относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 04.07.2013 - Становище от "Верила Лубрикантс" АД гр.София относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 04.07.2013 - Становище от "Делев и Делев" ЕАД гр.София относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 04.07.2013 - Становище от "Мултико 92" ООД гр.София относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 04.07.2013 - Предложение от "Рила Проект" ЕООД с. Столник по проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 03.07.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец юли

 • 01.07.2013 - Заключителен концерт – Шопски празник 2013

 • 01.07.2013 - Концерт на местни детски състави

 • 28.06.2013 - Шопски празник 2013 - петък (29 Юни)

 • 28.06.2013 - "Лудории в съботната вечер" от Марсел Митоа

 • 27.06.2013 - Изложба на местни художници

 • 27.06.2013 - Спортен празник – 25 юни 2013

 • 24.06.2013 - “Свети Дух” в местността Църквето

 • 24.06.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 27 юни от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 21.06.2013 - Покана за информационна среща на тема „Европейски средства за нас“ (Програма на срещата)

 • 21.06.2013 - Обява за "Парад на домашни любимци - Шопски Празник 2013"

 • 11.06.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец юни

 • 10.06.2013 - Шопски Празник 2013 - Програма (24-30 Юни)

 • 10.06.2013 - Доклад относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин...

 • 07.06.2013 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 04.06.2013 - Община Елин Пелин - Обявление, обнародвано в "Държавен вестник" бр.47/ 28.05.2013г

 • 03.06.2013 - Обява към проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в агломерация Елин Пелин"

 • 27.05.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 30 май от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 09.05.2013 - Предложение-допълване програма 2013г-месец Май

 • 08.05.2013 - Заповед: Определяне на секция в град Елин Пелин, за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението, за изборите за народни представители на 12 май 2013г.

 • 05.05.2013 - Община Елин Пелин Ви пожелава весели великденски празници!
 • 30.04.2013 - Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

 • 28.04.2013 - ВЕЛИКДЕНСКО НАДИГРАВАНЕ - ЕЛИН ПЕЛИН 2013 (Снимки)
 • 26.04.2013 - Покана за "ВЕЛИКДЕНСКО НАДИГРАВАНЕ" - ЕЛИН ПЕЛИН 2013

 • 22.04.2013 - Анкета: Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

 • 21.04.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 25 април от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 17.04.2013 - "Да върнем чистотата на България" на 20 Април 2013г.

 • 10.04.2013 - Предложение-допълване програма 2013г-месец Април

 • 29.03.2013 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

 • 29.03.2013 - НОВО РАЗПИСАНИЕ АВТОБУСИ

 • 26.03.2013 - Констативен протокол относно извършена проверка на Община Елин Пелин

 • 25.03.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 28 март от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 08.03.2013 - ЧЕСТИТ ОСМИ МАРТ, ДАМИ!
 • 08.03.2013 - Предложение-допълване програма 2013г-месец март

 • 03.03.2013 - Тържествено отбелязаване на 3 март в Елин Пелин
 • 18.02.2013 - Обявления
 • 12.02.2013 - ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - 2013 г.

 • 08.02.2013 - Предложение-допълване програма 2013г-месец февруари

 • 28.01.2013 - Обявен е прием на български граждани за служба в доброволния резерв на Въоръжените сили със заповед на министъра на отбраната ОХ-889/21.12.2012г.

 • 25.01.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 31 януари от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 10.01.2013 - Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2013 г.
 • 01.01.2013 - Община Елин Пелин Ви пожелава щастлива нова 2013 година.
 • 25.12.2012 - Екипът на Община Елин Пелин пожелава Весела и Щастлива Коледа на всички свои жители!
 • 19.12.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 20 декември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 19.12.2012 - Заповед №988/10.12.2012 г.
 • 06.12.2012 - Честит Никулден!
 • 23.11.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 29 ноември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 13.11.2012 - Мотивирано предложение за изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет за контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане и услуги в Община Елин Пелин, приет с Решение № 600 / 30.04.2009 г на Общински съвет – Елин Пелин.
 • 12.11.2012 - Предложение-допълване програма 2012г-месец ноември
 • 24.10.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 25 октомври от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 10.10.2012 - Предложение - допълване програма 2012 г. - м. Октомври
 • 11.10.2012 - Заповеди по чл37В от ЗСПЗЗ
 • 11.10.2012 - Проект за актуализация на Годишен план за ползване на дървесина през 2012г.
 • 10.10.2012 - Мотивиран Доклад относно приемане на изменения в Правилника за организацията и дейността на ОбС-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Реш.№103/14.02.2008г. на ОбС-Елин Пелин.
 • 09.10.2012 - Заповед №837/09.10.2012 година
 • 09.10.2012 - Заповед №833/04.10.2012 година
 • 24.09.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 27 септември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 19.09.2012 - ОБЯВА
 • 14.09.2012 - КОНЦЕРТ УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ (снимки)
 • 12.09.2012 - КОНЦЕРТ УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ с участието на Румънеца и Енчев и местни детски състави на 14.09.2012г. в Спортна зала "Инж. Янко Янков"
 • 10.09.2012 - Предложение - допълване програма 2012 г. - м. Септември
 • 10-09-2012 - Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Елин Пелин
 • 19.07.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26 юли от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 13.07.2012 - Предложение - допълване програма 2012 г. - м. Юли
 • 12.07.2012 - Заповед №596/11.07.2012 г.
 • 11.07.2012 - Проект на Правилник за организацията и дейността на "Общински гори-Елин Пелин" ЕООД гр.Елин Пелин
 • 02.07.2012 - Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация в град Елин Пелин, ще приема граждани от Общината на 11 юли 2012 година (сряда) от 11.00 до 13.00 часа в...
 • 27.06.2012 - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка със зачестилите телефонни измами
 • 21.06.2012 - На 01.07.2012г. приключва реализацията на проект "Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в Община Елин Пелин"...
 • 14.06.2012 - Предложение - допълване програма 2012 г. - м. Юни
 • 14.06.2012 - Проект на Годишен план за ползване на дървесина през 2012 година
 • 11.06.2012 - Шопски празник 2012 в снимки
 • 05.06.2012 - Шопски празник 2012: Спортен празник
 • 01.06.2012 - Честит празник, деца!
 • 31.05.2012 - Шопски празник 2012 - Програма
 • 28.05.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 31 май от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 25.05.2012 - Абитуриентски балове 2012
 • 16.05.2012 - Подписан договора за изпълнение на основната дейност по Проект "Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в Община Елин Пелин, финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие...
 • 15.05.2012 - Предложение-допълване програма 2012г - май
 • 12.05.2012 - Да изчистим България за един ден
 • 14.05.2012 - Доклад относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета от...
 • 03.05.2012 - Във връзка с кампанията на bTV Media Group "Да изчистим България за един ден", Община Елин Пелин Ви приканва да участвате активно на 12.05.2012г. в почистването на града и населените места.
 • 26.04.2012 - МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 2007-2013 Г.
 • 26.04.2012 - Справка за развитието и статуса на проектите подадени от Община Елин Пелин за финансиране по програми на ЕС
 • 23.04.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26 април от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 16.04.2012 - Великденски празници 2012
 • 12.04.2012 - Община Елин Пелин Ви пожелава весели Великденски празници!
 • 12.04.2012 - Великденско фолклорно надиграване - Елин Пелин 2012 на 16 април от 16:00 часа на площад "Независимост"
 • 12.04.2012 - Община Елин Пелин Ви пожелава весели Великденски празници!
 • 09.04.2012 - Предложение-допълване програма 2012г-месец април
 • 27.03.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 29 март от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 25.03.2012 - Училищна пиеса "Beauty Is A Beast" / "Красавицата е звяр"
 • 22.03.2012 - Покана за училищна пиеса "Beauty is a beast" на 24 март в НЧ "Елин Пелин", град Елин Пелин
 • 16.03.2012 - Предложение-допълване програма 2012 г. - 1
 • 14.03.2012 - Доклад и мотиви за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и админтистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Общшина Елин Пелин
 • 14.03.2012 - Проект на Наредба за управление на общинските горски територии в Община Елин Пелин; Предложение за приемането й и мотиви
 • 08.03.2012 - Честит 8-ми Март!

 • 08.03.2012 - Приключи работата по проектиране и изграждане на газова отоплителна инсталация и слънчев колектор в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нови хан. ...
 • 07.03.2012 - Годишен баланс на община Елин Пелин
 • 03.03.2012 - Тържествено честване на националния празник на Република България
 • 01.03.2012 - ЧЕСТИТА БАБА МАРТА

 • 21.02.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 23 февруари от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 11.02.2012 - Благотворителен концерт "Да подадем ръка на Надето и нейното семейството"
 • 10.02.2012 - Подписан договор с "ТОПЛИК" ООД, с което стартира изпълнението на дейностите по проектиране и изграждане на газова отоплителна инсталация и слънчев колектор в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нови хан...
 • 09.02.2012 - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 • 09.02.2012 - Предложение - програма 2012г.
 • 08.02.2012 - Предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение № 1246 / 16.12.2010г., изменена с Решение № 1295 /27.01.2011 г., Решения №№ 35 и 78 /22.12.2011г. на Общински съвет-Елин Пелин
 • 01.02.2012 - УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение
 • 25.01.2012 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26 януари от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Заповядайте !

  Сесията ще може да наблюдавате и online на: http://vlastbg.com/


 • 13.01.2012 - На 02.02.2012 г. от 17:30 часа в заседателната зала на общината ще се проведе обществено обсъждане на Бюджет 2012 и приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2011.

 • 10.01.2012 - Предложение-допълване програма 2012г-януари
 • 09.01.2012 - П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 339 по Протокол № 17 от заседание, проведено на 30.09.2008г.
 • 09.01.2012 - ПРОЕКТ: Н А Р Е Д Б А №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 • 26.12.2011 - Коледен концерт на Представителен мажоретен състав "Светла"
 • 06.12.2011 - Предложение-допълване програма 2011г-декември
 • 09.12.2011 - Юбилеен концерт "30 години Камбанки"
 • 05.12.2011 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на мастните данъци, приета с решение №48 по протокол №5/17.01.2008г. на ОбС. Елин Пелин, изм с решение №499 зо №507...
 • 05.12.2011 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 27.01.2011г.
 • 11.11.2011 - Баланс на Община Елин Пелин
 • 21.12.2011 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 22 декември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Заповядайте !

  Сесията ще може да наблюдавате и online на: http://vlastbg.com/


 • 08.11.2011 - Предложение относно: Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин.(Касае Приложение №4 от Наредбата)
 • 04.11.2011 - Заповед № ОА 321 от 04.11.2011 г.
 • 25.10.2011 - Заповед №727 от 25.10.2011 г.
 • 18.10.2011 - Заповед №688 от 18.10.2011 г.
 • 21.09.2011 - Покана за заседание на Общински съвет, насрочено на 29.09.2011г.
 • 16.09.2011 - Предложение-допълване програма 2011г - 3
 • 30.08.2011 - Предложение-допълване програма 2011г - 2
 • 14.08.2011 - Обявление
 • СРЕЩА-КОНСУЛТАЦИЯ С МЕСТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ на 23 октомври 2011 година
 • 13.07.2011 - Предложение-допълване към програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2011 г
 • 13.07.2011 г. - Предложение-допълване към програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2011 г
 • Н А Р Е Д Б А №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН (с нанесени промени, приети от комисията по ...)
 • Н А Р Е Д Б А ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН( с нанесени изменения и допълнения, приети ...)
 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 • Нагоре