Оспорени решения

 • 23-01-2017 - Обявление за оспорени чл.14, ал.1, 2 и 3 и чл.22, ал.3 от Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №114/26.01.2012 година на ОбС-Елин Пелин
 • 17-11-2016 - Обявление за оспорено Решение №141/31.03.2016г. на ОбС-Елин Пелин
 • 03-05-2016 - Обявление за оспорено Решение №118/31.03.2016г. на ОбС-Елин Пелин
 • 11-04-2016 - Обявление за оспорено Решение №103/16.03.2016г. на ОбС-Елин Пелин
 • 01-04-2016 - Обявление за оспорено Решение №71/25.02.2016г. на ОбС-Елин Пелин
 • 01-04-2016 - Обявление за оспорено Решение №99/25.02.2016г. на ОбС-Елин Пелин
 • 24-02-2016 - Обявление за оспорено решение №47/14.01.2016г. на ОбС-Елин Пелин
 • 12-10-2015 - Обявление за оспорено Решение №1444/02.09.2015г. на ОбС-Елин Пелин
 • 14-08-2015 - Обявление за оспорено Решение №1407/16.07.2015г. на ОбС-Елин Пелин
 • 20-07-2015 - Обявление за оспорено Решение №1367/25.06.2015г. на ОбС
 • 03-06-2015 - Обявление за оспорено Решение №1291/26.03.2015г. на ОбС
 • 06-08-2014 - Обявление за оспорено Решение №1085/24.07.2014г. на ОбС

 • 26-03-2014 - Обявление за оспорено Решение №887/20.02.2014г. на ОбС

 • 11-03-2014 - Обявление за оспорено Решение №864/30.01.2014г. на ОбС

 • 28-02-2014 - Обявление за оспорено Решение №861/30.01.2014г. на ОбС

 • [нагоре]

  2013

 • 02-12-2013 - Обявление за оспорено решение №808/31.10.2013г. на ОбС

 • 21-05-2013 - Обявление за отменени чл.17 т.2, чл.19 и чл.19а, ал.2,3,4,5,6,8 и 9 от Наредба за опр.и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Реш.№1246/10 година.

 • 22-02-2013 - Обявление за оспорено Решение №540/31.01.2013г. на ОбС

 • 25-01-2013 - Обявление за оспорено Решение №515/20.12.2012г. на ОбС

 • [нагоре]

  2012

 • 01-10-2012 - Обявление за оспорено Решение №1159/30.09.2010г. на ОбС

 • 01-10-2012 - Обявление за оспорено Решение №330/26.07.2012г. на ОбС

 • 03-08-2012 - Обявление за оспорена разпоредба на чл.17 т.2 от НОАМТЦУТОЕП.

 • 23-07-2012 - Обявление за отменен чл.чл.14, 15 и 17 от НОАМТЦУТОЕП /стара/

 • 19-06-2012 - Обявление за оспорено Решение №208/29.03.2012г. на ОбС

 • 22-03-2012 - Обявление за оспорено Решение №78/22.12.2011г. на ОбС

 • 16-03-2012 - Обявление за оспорено решение №178/23.02.2012г. на Общински съвет

 • 06-03-2012 - Обявление относно Решение №52/22.12.2012г. на ОбС

 • [нагоре]

  2011


 • 29-12-2011 - Обявление по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 22-12-2011 - Обявление за отменен чл.16 ал.1 т.2 от НОАМТЦУТОЕП /стара/

 • 09-11-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е - Н А Р Е Д Б А

 • 05-10-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е - Н А Р Е Д Б А

 • 26-09-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 01-06-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 11-05-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 04-05-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 07-04-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 04-04-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 21-03-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 04-01-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 2010

 • 23-12-2010 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 21-09-2010 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 17-03-2010 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 10-03-2010 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 22-02-2010 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • Нагоре