Паметници на културата

През територията на общината минава тъй нареченият Траянов друм от II век. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV век). Пак там са намерени останки и от създадено по-късно славянско селище., На три км. южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища. 
От Втората българска държава е запазена църквата "Свети Николай Чудотворец" в с. Столник. Край с. е Елешнишкият манастир, в църквата му "Света Богородица" са запазени ценни стенописи от XVI и XIX век. В с. Доганово се намира най-старото килийно училище в селище от района (от 1835 г.). В с. Нови хан е запазена една стена от турския кервансарай /хан/, построен през XVII век. Сред останалите забележителности на общината са: килийното училище в с. Доганово, построено през 1835 г.; паметникът на загиналите край село Елешница, Ботеви четници; манастирът "Св. Димитър" край с. Габра от 1867 г.; Равнополският манастир.
Елинпелинският край е едно от най-запазените средища на шопската етнокултурна общност - типичният твърд говор, белодрешното облекло, характерните народни танци, песни и хумор. Традициите на местното население намират своята ежегодна изява на Шопския празник в гр. Елин Пелин, който се провежда от 1970 г.
Паметниците на културата на територията на общината са около 85 на брой.

Нагоре