Социална сфера

Човешки ресурси

Населените места на територията на Община Елин Пелин са 19 на брой.
Населението на Община Елин Пелин към 14.06.2006г. по подадени данни на служба ГРАО е общо 22801, в това число: 
До 18г. – 3 642
До 60г. – 13 518
Над 60г. – 5 641
В т.ч. жени – 11 251
В т.ч. мъже – 11 550
По данни на Дирекция “Бюро по труда” икономически активното население на община Елин Пелин е 10 901 лица. Безработицата към 31.03.2006г. е 8,12%.
На територията на общината има общо 14 училища, които са както следва:
- Начални училища- 2 бр.; 
- Основни училища – 10бр.; 
- Средно общообразователно училище – 1 бр., в което има следните профили:
природо-математически с разширено изучаване на английски език и информатика,
хореография.
- Професионална гимназия – 1 бр., в която има следните профили:
електрообзавеждане на промишлени предприятия,
шлосери и монтьори,
компютърен дизайн. 
- Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – с.Доганово /обслужващо звено/.

Здравеопазване

В община Елин Пелин съществува регистрирано общинско дружество “Медицински център” ЕООД, което съгласно 333 поема доболничната помощ на населението. Имуществото на бившата районна поликлиника беше разпределено, съгласно закона, между центъра и общинската болница, която ще има три отделения. Населението на общината ще бъде обслужвано от 13 общопрактикуващи лекари. В общинската болница е разположен Център за спешна медицинска помощ, който е звено към Окръжна болница “Д-р Рачо Ангелов”.

Детски и учебни заведения

Детски заведения

На територията на общината работят осем ЦДГ и три ОДЗ.

Учебни заведения

В община Елин Пелин има разкрити 5 начални училища, 8 основни училища, едно СОУ и един техникум. В системата на образованието са заети 396 преподаватели и обслужващ персонал. СОУ “Васил Левски” в гр. Елин Пелин и Техникумът по керамика и стъкло на гара Елин Пелин са определящи учебни заведения. И в двете училища са разкрити езикови паралелки с изучаване на английски, френски, италиански и руски език.
Официални сайтове на училищата на територията на Община Елин Пелин:
НУ "Христо Ботев" град Елин Пелин
СОУ "Васил Левски" град Елин Пелин

Училище за чужди езици БИГ БЕН

Спорт

В гара Елин Пелин и град Елин Пелин футболът е представен от мъжки и детски отбори на областно и републиканско ниво. В общината се развива и секция по колоездене за деца и юноши. Източни бойни изкуства се усвояват в клуб “Олимпия” в гр. Елин Пелин

 

Нагоре