Заповеди

 • 20-10-2016 - Заповед №894/20.10.2016
 • 31-03-2016 - Заповед №255/31.03.2016г.
 • 16-03-2016 - Заповед № 178 от 15.03.2016
 • 08-03-2016 - Заповед № ТР-7/02.03.2016г.
 • 08-03-2016 - Заповед № ТР-6/24.02.2016г.
 • 28-10-2015 - Заповед №925/28.10.2015
 • 23-04-2015 - Заповед № 330 от 28.04.2014
 • 30-08-2011 - Заповед за прекратяване на наемните отношения между Община Елин Пелин - Наемодател и Стефка Петрова Илиева...

 • 2010

 • 25-02-2010 - З А П О В Е Д за Формули и правила за разпределение на средствата между общинските учебни заведения на територията на община Елин Пелин

 • 2009

 • 27-05-2009 - Заповед относно:Места за поставяне на агитационни материали на територията на гр. Елин Пелин за избори за Европейски парламент

 • 10-03-2009 - Заповед относно: формулите за разпределение на средствата на училища и детски градини

 • 2008

 • 01-08-2008 - Заповед №872 от 23.07.2008 г. относно налагане на забрана за разрешаване на ПУП

 • 20-04-2008 - Заповед №291/24.03.2008 г .касаеща процедури за възлагане на малки обществени поръчки

 • 26-03-2008 - Заповед № 1467/25.10.2007 г.относно : определяне райони за сметоизвозване

 • Нагоре